Επιμορφωτική συνάντηση για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων και έκτακτων αναγκών στον ‘Αγιο Γεώργιο Νηλείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο Κένταυρος»  διοργανώνει με την Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής  (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) μια επιμορφωτική συνάντηση, με αφορμή τη συμμετοχή της στο 7ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη». Η συνάντηση θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου Νηλείας το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, με ελεύθερη είσοδο και αφορά φορείς και οργανισμούς όλων των χαρακτηριστικών, Δημοτικές Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας, περιφε-ρειακές ενώσεις,  Συλλόγους και Ομάδες όλων των τύπων καθώς και μεμονωμένα άτομα, που επιθυμούν να γνωρίζουν και να είναι έτοιμα, για όσα μπορεί να αποδει-χτούν επικίνδυνα για την ατομική και ομαδική ασφάλεια σε χρόνο ανύποπτο.

Θα πραγματοποιηθεί από τους υπεύθυνους της Ένωσης εκπαιδευτική παρουσίαση στην οποία θα αναπτυχθούν θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, της καθημε-ρινότητας, υπό τύπου παιχνιδιού, με την συμπλήρωση ενός εύκολου ερωτηματολογί-ου (13 ερωτήσεων), πάνω στο οποίο αναπτύσσονται τα θέματα  ενδιαφέροντος.Η χρονική διάρκεια  κυμαίνεται μέχρι 70 λεπτά, ανάλογα την συμμετοχή του κόσμου.

Η Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής  (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) είναι Εθελοντικό Διασωστικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δραστηριοποι-είται από το 2003 με μέλη απ’ όλη την Αττική.Είναι ενταγμένη στο μητρώο Εθελο-ντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τακτική εκπροσώπηση στα: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προ-στασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πετρούπολης.Σκοπός της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. είναι η υποβοήθηση του κρατικού μηχανισμού σε έκτακτες καταστάσεις. Σε περιόδους ηρεμίας, αναλαμ-βάνει καλύψεις Α’ Βοηθειών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα αναπτύσσει πολλές εκπαιδευτικές δράσεις προς ωφέλεια των πολιτών και έχει σχετι-κή άδεια εισόδου στα σχολεία όλων των βαθμίδων..

Οι εκπαιδεύσεις τις οποίες αναλαμβάνει η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. προς τους πολίτες είναι κυρίως τριών θεμάτων: Πρώτες Βοήθειες, Βασικές Αρχές Προστασίας από Φωτιά, Βασικές Αρχές Προστασίας από Σεισμούς.Πλήρης εικόνα όλων των δράσεων είναι δημοσιοποιημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. www.eeedea.gr

 

 

 

 

ΠΗΓΗ