Ευρεία σύσκεψη φορέων της Καρδίτσας για τη φετινή αρδευτική περίοδο

Σύσκεψη του άτυπου συντονιστικού οργάνου για την άρδευση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Τσιάκου και με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών παραγόντων αλλά και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων. Στη σύσκεψη ακούστηκαν οι απόψεις των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων για την φετινή αρδευτική περίοδο ενώ κοινός τόπος ήταν η επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων να γίνει η διαχείριση του πολύτιμου αγαθού, με τρόπο τέτοιο ώστε αγροτικός κόσμος να πετύχει τη μεγίστη δυνατή αξιοποίηση του για τις καλλιέργειες αλλά και το περιβάλλον να προστατεύεται, περιορίζοντας στο ελάχιστο την σπατάλη. Εισαγωγικά ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος υπογράμμισε ότι πάγιο αίτημα της αιρετής περιφέρειας είναι η σύσταση ενός φορέα διαχείρισης που θα βρίσκεται στην αρμοδιότητα της, ώστε να αποφεύγονται οι ανούσιες αντιπαραθέσεις και οι εσφαλμένες παρεμβάσεις που συνήθως δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από τα όσα επιχειρούν να λύσουν.

Η Αιρετή Περιφέρεια είναι ο θεσμός που γνωρίζει καλύτερα από όλους τις αρδευτικές ανάγκες του Θεσσαλικού διαμερίσματος είπε ο κ. Τσιάκος και για αυτό είναι σωστό και δίκαιο να αποφασίζει για την ορθολογική κατανομή των υδάτων. Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της περυσινής χρονιάς υπογράμμισε ότι η αρδευτική περίοδος εξελίχτηκε ικανοποιητικά. Τέλος έκανε λόγο για το καλό επίπεδο συνεργασίας που είχε η Αντιπεριφέρεια με όλους τους τοπικούς εμπλεκόμενους με την άρδευση φορείς. Επίσης ο κ. Τσιάκος υπογράμμισε πως ήδη έχει κάνει παρέμβαση προς τη ΔΕΗ ώστε να περιοριστούν οι ποσότητες νερού που εκταμιεύονται αυτή την περίοδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε το νερό να χρησιμοποιηθεί αργότερα και εντός της αρδευτικής περιόδου για την κάλυψη των αναγκών των αρδευτών. Εξάλλου σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Τσιάκος αναφερόμενος σε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας που κάνει λόγο για την πιθανότητα πώλησης του υδροηλεκτρικού σταθμού Πλαστήρα σε ιδιώτες υπογράμμισε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα βρει κάθετα αντίθετη την αιρετή περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στη σύσκεψη η εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων για τη φετινή αρδευτική περίοδο για την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε πως με σωστή και συνετή διαχείριση αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους αρδευτές.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΡΟΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, της ΔΕΗ, των ΤΟΕΒ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υπηρεσιών, καθώς και την εκτίμηση για τις αρδευόμενες εκτάσεις ανά καλλιέργεια και τα αποθέματα του ταμιευτήρα Πλαστήρα, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα άρδευσης και έγινε μια πρόβλεψη των εκροών για την αρδευτική περίοδο. Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο σενάριο εκροών σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες την προσεχή αρδευτική περίοδο θα είναι οι κανονικές για την περιοχή μας. Στην περίπτωση που θα επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, λίβας, πλήρης ανομβρία κλπ), είναι αυτονόητο ότι οι εκροές από τους ταμιευτήρες θα προσαρμοστούν προς τα πάνω, ανάλογα και με τα διαθέσιμα αποθέματα. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες των αναμενομένων, οι εκροές θα προσαρμοστούν ανάλογα προς τα κάτω.
Για τον ταμιευτήρα Σμοκόβου επισυνάπτεται η εισήγηση του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης του έργου Σμοκόβου.
Ως έναρξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 1η Μαΐου με απόκλιση ±10 ημέρες, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την περίοδο εκείνη και με την εποχή της σποράς. Θα ληφθεί μέριμνα για προφυτρωτικά ποτίσματα, εφόσον απαιτηθούν.
Ως λήξη της αρδευτικής περιόδου προτείνουμε να οριστεί η 20η Αυγούστου με απόκλιση ±5 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη τη περίοδο και ανάλογα με την κατάσταση των καλλιεργειών (πρώιμες ή όψιμες).
Για την χρονική περίοδο από την 21η Αυγούστου μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου, προτείνεται να υπάρχει μια μικρή παροχή η οποία εκτιμούμε ότι πρέπει να κυμαίνεται σε 100.000 έως 300.000 m³/ημέρα από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, αφενός για την διατήρηση της οικολογικής παροχής στους επιφανειακούς αποδέκτες και αφετέρου για την κάλυψη των αναγκών των κηπευτικών και άλλων καλλιεργειών.
Επισημαίνουμε ότι αρμόδια υπηρεσία για την διαχείριση των υδάτων είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Σε επίπεδο Νομού, η Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας έχει μόνο συντονιστικό ρόλο.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων:
ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Βασ. Τσιάκος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κων/νος Νούσιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κων/νος Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Δημ. Τσιαντής, ο Δήμαρχος Παλαμά Γ. Σακελλαρίου, ο Δ/ντής Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας Τρ. Τίκας, ο Αντιδήμαρχος Παλαμά Θ. Κοντοβάιος, η Αντιδήμαρχος Μουζακίου Π. Φασιανού, ο Αντιδήμαρχος Σοφάδων Ευθ. Κούλπας, ο Αντιδήμαρχος Δομοκού Νικ. Καλημέρης, ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. Καρδίτσας Δημ. Αραμπατζής, ο Προϊστάμενος Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας Χ. Σταμούλης, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας Αθ. Μαρκινός, ο εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Αχ. Ντηλιάς, ο Δ/ντής ΤΟΕΒ Σελλάνων Ηρ. Μασούρας, οι εκπρόσωποι του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος Γ. Σανούδος και Σπ. Γιωτάκος, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Τιτανίου Βας. Γιαννάκος, ο Γεν. Γραμματέας ΤΟΕΒ Τιτανίου Γ. Γαγάτσης, οι Πρόεδροι ΤΟΕΒ 5ης και 6ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος Γ. Τσιμπερούδης και Π. Σπανός, ο Υπ. Άρδευσης Δήμου Παλαμά Κων/νος Τζέλλας, ο εκπρόσωπος της ΕΥΔΕ – ΚΥΥ (Υπουργείο Υποδομών) Ιωανν. Πολύζος, ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ/ΚΕΨΕ Θεσσαλίας Θωμ. Καραμπέκος και ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ – ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα Θεοδ. Στάλιας.

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Δημιουργική παρέμβαση στα προσφυγόπουλα του ΜΟΖΑ
Next Καρδίτσα: Αστυνομικοί μοίρασαν έντυπα για αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων