Ζητούν υλικό και προσωπικό για τους Περιφερειακούς της ΕΡΤ

Με κοινή τους επιστολή οι πρόεδροι των Ενώσεων Συντακτών της Χώρας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΕΡΤ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθυντή των Περιφερειακών της ΕΡΤ, να συμπεριληφθούν οι περιφερειακοί σταθμοί στο Οργανόγραμμα της ΕΡΤ, με σαφή αναφορά σε οργανικές θέσεις ανά σταθμό, ανεξάρτητα αν σήμερα δεν είναι εφικτή η κάλυψή τους. Επιπλέον να αποσαφηνιστούν οι στόχοι της αξιολόγησης, σε δομές που σήμερα δεν βρίσκονται στο Οργανόγραμμα, να παρασχεθεί στους περιφερειακούς σταθμούς υλικοτεχνικός εξοπλισμός, για να μπορούν με αξιοπρέπεια και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο κύρος του δημόσιου φορέα, να κάνουν  τη δουλειά τους και να καλυφθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό, με προσλήψεις και σταθερή σχέση εργασίας, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν.

Ολόκληρη η επιστολή

 Αγαπητοί κύριοι της Διοίκησης,

Ενημερωθήκαμε ότι στο πρόσφατο συμβούλιο σας (08.03.2017), παρά το γεγονός ότι οι Συντονιστές των 19 Περιφερειακών Πολυδύναμων Μονάδων σας απέστειλαν επιστολή ζητώντας να ενημερωθούν πότε θα προχωρήσει η ένταξή τους στο οργανόγραμμα, αναβάλλατε  τη συζήτηση του επίμαχου  θέματος για αργότερα και συγκεκριμένα για μετά την αξιολόγηση δομών που έχετε αναθέσει σε εξωτερικό αξιολογητή.

Επίσης, έγινε γνωστό σε μας ότι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ -παρουσία και του Προέδρου και συνολικά της ηγετικής ομάδας της ΕΡΤ – σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (Οκτώβριος του 2016), με συμμετέχοντες όλους τους Συντονιστές των 19 Περιφερειακών, δεσμεύτηκε ότι, το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, θα επιλυόταν η «αστοχία» που κρατάει σε μια ιδιότυπη ομηρία και ανασφάλεια τους εργαζόμενους, στις ανά την Επικράτεια δομές της ΕΡΤ.

Με δεδομένο ότι οι 19 Περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ είναι εκτός οργανογράμματος και ανησυχώντας για την πορεία τους και τους εργαζόμενους που υπηρετούν σε αυτούς, ζητάμε να ενημερωθούμε εγγράφως, για τις προθέσεις της Διοίκησης, αναφορικά με την τύχη των σταθμών της Περιφέρειας που κράτησαν ανοικτή τη φωνή της ΕΡΤ τη διετία του μαύρου.

Σταθμοί που είναι κοντά στην κοινωνία, στις ανάγκες της, στην παιδεία, τον πολιτισμό, όπως άλλωστε αποτυπώθηκε και στην σχετική έρευνα της ALCO (Ιούνιος 2016) , όπου οι πολίτες απάντησαν ότι «η χρησιμότητα των Περιφερειακών Σταθμών του Ραδιοφώνου θεωρείται τεράστια».

Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΕΡΤ είναι το μεγάλο δίκτυο δημοσιογράφων και εργαζομένων σε όλη τη χώρα και ότι οι 19 Περιφερειακοί αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ΕΡΤ από την  επαναλειτουργία της μέχρι σήμερα, αντίληψη που κι εσείς  αποτυπώσατε   με την μετατροπή τους σε Πολυδύναμα Κέντρα Ενημέρωσης  (ραδιόφωνο -τηλεόραση –διαδίκτυο)

Κατόπιν όλων των παραπάνω και σε αγαστή συνεργασία με τα μέλη μας, ζητάμε:

  • Να συμπεριληφθούν οι περιφερειακοί σταθμοί στο Οργανόγραμμα της ΕΡΤ, με σαφή αναφορά σε οργανικές θέσεις ανά σταθμό, ανεξάρτητα αν σήμερα δεν είναι εφικτή η κάλυψή τους.
  • Να αποσαφηνιστούν οι στόχοι της αξιολόγησης, σε δομές που σήμερα δεν βρίσκονται στο Οργανόγραμμα.
  • Να παρασχεθεί στους περιφερειακούς σταθμούς υλικοτεχνικός εξοπλισμός, για να μπορούν με αξιοπρέπεια και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο κύρος του δημόσιου φορέα, να κάνουν τη δουλειά τους.
  • Να καλυφθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό, με προσλήψεις και σταθερή σχέση εργασίας, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν.

Αναμένουμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι των ΕΣΗΕΑ- Σταμάτης Νικολόπουλος, ΕΣΗΕΜΘ- Νικόλαος Καρράς, ΕΣΗΕΠΗΝ- Κυριάκος Κορτέσης, ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε –Δημήτρης Χορταριάς και ΕΣΠΗΤ-Θέμης Μπερεδήμας

ΠΗΓΗ