Η διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων των Νοσοκομείων σε ημερίδα στο Βόλο

Το Νοσοκομείο Βόλου διαχειρίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία τα μολυσματικά του απόβλητα επισήμανε σήμερα το διοικητής του Αχιλλοπούλειου, Ματθαίος Δραμητινός, στο πλαίσιο ημερίδας

της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σήμερα το πρωί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Κάθε χρόνο τα απόβλητα που πρέπει να διαχειριστεί το Νοσοκομείο Βόλου ανέρχονται σε 5 τόνους επικίνδυνα μολυσματικά τα οποία πηγαίνουν για τεμαχισμό και ααποστείρωση και στη συνέχεια στο ΧΥΤΑ του Βόλου και 400 κιλά τοξικά και μολυσματικά τα οποία πηγαίνουν για αποτέφρωση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Νοσοκομείου Βόλου, η παραγωγή αποβλήτων, μηνιαίως (και ανάλογα με τους ασθενείς που φιλοξενούνται κάθε περίοδο), ανέρχεται περίπου σε 5 τόνους επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα και περίπου 400 κιλά τοξικά και μολυσματικά (μικτά) απόβλητα, που πηγαίνουν για αποτέφρωση. «Δεν είναι μόνο οι νόμοι. Το Νοσοκομείο ως παραγωγός αποβλήτων, πρέπει να προσέξει ώστε να μην γίνουν αποδέκτες των αποβλήτων οι πολίτες μέσω του περιβάλλοντος, καθώς τα μολυσματικά απόβλητα καταλήγουν στους ΧΥΤΑ», είπε ο διοικητής.

Επιπλέον ο κ. Δραμητινός εξήγησε ότι συχνά γίνονται σεμινάρια στους εργαζόμενους από το τμήμα διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων για να γνωρίζουν πως να τα διαχειριστούν ενώ υπάρχει ανάλογη σήμανση σε κάδους αλλά και σε σημεία που γίνεται η συγκέντρωσή τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για όλα τα Νοσοκομεία αποτελεί η διαχείριση των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο την υγεία εργαζομένων, επισκεπτών και ασθενών, αλλά και το περιβάλλον. Όπως επισήμανε ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Νέστορας Αντωνίου, «η εκδήλωση στο Βόλο είναι η μοναδική του είδους για νοσοκομειακά απόβλητα, πιθανόν σ’ ολόκληρη την επικράτεια, και το 2017 θα υπάρξουν και νέες ρυθμίσεις.
Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη και προσωπικό του Αχιλλοπούλειου, τον Κέντρων Υγείας της Θεσσαλίας και φοιτητές.

ΠΗΓΗ