Η κρίση “χτύπησε” και το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος στην Καρδίτσα

Το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Καρδίτσας, επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος, για να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει τους βαμβακοπαραγωγούς.
Ο κ. Τσιάκος ξεναγήθηκε στους χώρους του Εθνικού Κέντρου και ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο κ. Μοχάμεντ Νταράουσε. Ο κ. Νταράουσε ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη για την επίσκεψή του, που όπως είπε έχει σημασία αφού η λειτουργία της δομής στην οποία προΐσταται, αφορά γενικότερα τους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής μας. Στη συνέχεια εξήγησε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η λειτουργία του Κέντρου αφού το βαμβάκι είναι μια πολύ δυναμική καλλιέργεια, η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στους αγρότες, στους εκκοκκιστές καθώς και σε όσους ασχολούνται γενικότερα με την καλλιέργεια του. Επίσης ως εξαγώγιμο προϊόν συνεισφέρει σημαντικά στην Εθνική οικονομία. Στη συνέχεια ενημέρωσε διεξοδικά τον κ. Τσιάκο για τη λειτουργία του Κέντρου, για την σημασία του καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.images (3)
Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης μετά την ενημέρωση έκανε την εξής δήλωση: «Επισκεφθήκαμε  μια σημαντική κρατική δομή, η οποία στηρίζει την παραγωγική διαδικασία. Το Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος επιτελεί σπουδαίο ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας. Οι βαμβακοπαραγωγοί μας είναι από τα πιο δυναμικά κομμάτια του αγροτικού τομέα και μαζί με τη συνολική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από το προϊόν τους (εκκόκκιση, εμπορία) συνεισφέρουν σημαντικά στην εθνική μας οικονομία. Το ελληνικό βαμβάκι είναι ποιοτικό βαμβάκι. Ωστόσο με συντονισμένες προσπάθειες μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του και να καταλάβει πολύ καλύτερη θέση στις διεθνείς αγορές αποφέροντας μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη στους βαμβακοπαραγωγούς μας. Το Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο λόγος της σημερινής επίσκεψής μας εδώ. Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε και τις δομές, όπως αυτή στην οποία βρισκόμαστε, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν υπέρ των αγροτών και υπέρ της εθνικής οικονομίας. Ευχαριστώ τον προϊστάμενο του Κέντρου για την αναλυτική ενημέρωση και τον διαβεβαιώνω ότι στο μέτρο του δυνατού και των αρμοδιοτήτων μου, θα θέσω υπ όψιν των αρμοδίων τα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Τέλος καλώ τους βαμβακοπαραγωγούς της περιοχής μας να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους δίνει η λειτουργία του Κέντρου στην Καρδίτσα και να τις αξιοποιήσουν προς όφελος τους.
Στοιχεία για τη λειτουργία και τη δράση του Κέντρου
Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος ανήκει στο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως Τμήμα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (Λάρισα)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ:
Παρέχει εκπαίδευση για θέματα ποιότητας, όπως η διαχείριση της καλλιέργειας για βελτίωση της ποιότητας. Ειδικότερα εξειδικεύει τι σημαίνει ποιότητα και τι απαιτήσεις έχουν οι αγορές. Επίσης αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Στηρίζει και ενημερώνει σε επίπεδο χώρας ομάδες παραγωγών σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής με στόχο να παραχθεί τελικό ποιοτικό προϊόν.
Οι ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένοι παραγωγοί μπορούν να προσκομίσουν δείγματα σύσπορου βαμβακιού για προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος.
Επίσης οι παραγωγοί μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο για ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση της καλλιέργειας.
Διοργανώνει συνεχώς σε συνεργασία με άλλους φορείς ημερίδες για θέματα ποιότητας σε όλη την χώρα.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙimages (2)
Το Εθνικό Κέντρο έχει το μοναδικό στην χώρα διαπιστευμένο Εργαστήριο Ταξινόμησης Ποιότητας βάμβακος με ISO 17025.
Οι αρμοδιότητες του είναι με βάση την ΚΥΑ 596/50096 (ΦΕΚ 1058/29-4-2014):
1. Η διενέργεια της Ταξινόμησης − Τυποποίησης Βάμβακος σε επίπεδο χώρας με σύγχρονες μεθόδους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. β) Η άσκηση του ρόλου της διαιτησίας στα πεδία που είναι διαπιστευμένα τα Εργαστήρια από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
2. Η, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΠΑΠ− Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, οργάνωση − υλοποίηση και ο συντονισμός δράσεων που σχετίζονται με βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, όπως η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών και μεταποιητών βάμβακος, η εκτέλεση εθνικών αναπτυξιακών, επιδεικτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα.
3. Η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και βάσεων δεδομένων για την πορεία της ποιότητας του ελληνικού βάμβακος και η σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων προς τη Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής − Διεύθυνση ΠΑΠ − Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), το ΔΣ του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τη Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος.logo_vertical
το Εθνικό Κέντρο σήμερα εκτελεί όλες τις παραπάνω ενέργειες με σκοπό τη βελτίωσης της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού. Διενεργεί την Ταξινόμηση βάμβακος για την αγορά και για την έρευνα (εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, διακινητές Έλληνες και ξένοι, για ερευνητικά προγράμματα, εταιρίες σποροπαραγωγής, ιδιωτικές εταιρίες ελληνικές και ξένες που εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για το βαμβάκι .
Συμμετέχει σε Διεθνείς Εργαστηριακούς Ελέγχους (round test) στις ΗΠΑ (CSITC) και Βρέμη της Γερμανίας (BCRT) και καταλαμβάνει τις 10 πρώτες θέσεις σε κατάταξη από 160 διεθνείς συμμετοχές. Συνεργάζεται με Ινστιτούτα του εξωτερικού στην Γερμανία και στη Βουλγαρία που ασχολούνται με την ποιότητα του βαμβακιού.
Συνεργάζεται στενά με την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος ως επιστημονικός σύμβουλος, με την οποία κάθε χρόνο προδιαγραφούν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για το βαμβάκι στα πλαίσια της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) αριθ. 4755/108273-11-102016 (ΦΕΚ 3257). Επίσης Δημιουργεί από το 2016 βάση δεδομένων (Εθνικός φάκελος Ποιότητας) για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού και προσδιορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών βάμβακος βάση της προηγούμενης Υ.Α.
Με όλες τις παραπάνω δράσεις που ενεργεί ενισχύει την αξιοπιστία του ελληνικού βαμβακιού και ενισχύσει δραστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Έχει μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων λόγω απόσπασής και συνταξιοδότησης σε τέτοιο βαθμό που θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του. Διαθέτει ένα υπάλληλο ΤΕ-Γεωπονίας, δυο Διοικητικούς και τον προϊστάμενο.
Έχει αυξημένα έξοδα λόγω μεγάλου όγκου του κτιρίου και της σύμβασης της ΔΕΗ για μέση τάση ρεύματος. Παράλληλα προς το παρόν δεν έχει βρεθεί άλλη υπηρεσία για να στεγαστεί στον 1ο όροφο ώστε να μειωθούν οι δαπάνες.
Επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα γραφειοκρατίας, διότι δεν αποτελεί μια ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως προβλεπόταν αρχικά.

ΠΗΓΗ