Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. μοναδικός φορέας που μπορεί να αποφασίσει τη χωροθέτηση του λιμανιού

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως αποκλειστικός φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα Βόλου είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί αποφασίσει και να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα οποιουδήποτε επιπέδου παροχών εκ των προβλεπόμενων από το Νόμο (μαρίνα, καταφύγιο σκαφών κλπ), όπως τονίζεται μεταξύ άλλων σε δελτίο τύπου του Ο.Λ.Β, σχετικά με τη χωροθέτηση και κατασκευή μαρίνας στο Βόλο.

Αναλυτικότερα στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:

«Περί χωροθέτησης – κατασκευής μαρίνας στο Βόλο.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου γνωστοποιεί τα εξής :

Χωροθετήσεις των τουριστικών λιμένων (οποιουδήποτε χαρακτηρισμού π.χ. μαρίνες, καταφύγια σκαφών αναψυχής κλπ) εντός υφιστάμενων ζωνών εμπορικού λιμένα γίνονται μόνον με πρωτοβουλία του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του τελευταίου.

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως ο αποκλειστικός φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα Βόλου, όπως τούτος ορίζεται από την χερσαία και θαλάσσια ζώνη του, είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί αποφασίσει όπως αιτήσει αρμοδίως (από τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας) τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα οποιουδήποτε επιπέδου παροχών εκ των προβλεπόμενων από το Νόμο (μαρίνα, καταφύγιο σκαφών κλπ).

Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. όσον αφορά το θέμα χωροθέτησης – κατασκευής μαρίνας, προκειμένου να υποστηριχτεί η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με την παροχή των κατάλληλων λιμενικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για ιδιωτικά και επαγγελματικά τουριστικά πλοία διαφόρων μεγεθών, προτίθεται σε κατάλληλο χρόνο να συνεχίσει τη διαδικασία των διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς, διαδικασία που είχε ξεκινήσει την περίοδο έγκρισης του Master Plan του λιμένα.

Είναι απολύτως σαφές ότι η λήψη απόφασης για ένα τέτοιο έργο θα πρέπει να σχετίζεται με την βιωσιμότητα του, την κερδοφορία του, την συμβατότητα με τις λοιπές χρήσεις του λιμένα και τις προβλέψεις του Master Plan. Για το λόγο αυτό η διοίκηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ο μέτοχος αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, εδώ και πολύ καιρό, με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.»

ΠΗΓΗ

Prev Ο Βόλος τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη
Next Στις 13 Ιουλίου οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου