Ι.Σ.Μ.: Κατάθεση ομαδικής εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης για το νέο ασφαλιστικό στο ταμείο Ε.Φ.Κ.Α.

O Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., θα προβεί σε κατάθεση στο ταμείο Ε.Φ.Κ.Α. ομαδικής εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης για τον νέο νόμο του Ασφαλιστικού.

Καλούνται τα μέλη του Ι.Σ.Μ. να καταθέσουν σχετική εξουσιοδότηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, στην οποία θα δηλώνεται η αντίθεσή τους στις επιβαλλόμενες εισφορές που καλούνται να πληρώσουν σύμφωνα με τον νέο νόμο περί ασφαλιστικών εισφορών.

Επίσης θα δηλώνεται η πρόθεσή τους για διεκδίκηση των ποσών που θα καταβληθούν, σε περίπτωση που θα καταπέσει αυτός ο νόμος μετά την προσφυγή του Π.Ι.Σ. στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Έναρξη κατάθεσης των εξουσιοδοτήσεων στο γραφείο του Συλλόγου από την Τετάρτη 1η Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

H χρέωση για το ομαδικό εξώδικο θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ι.Σ.Μ..

ΠΗΓΗ