Κάθετα αντίθετος στην καύση RDF ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας

Την κάθετη αντίθεσή του στην περίπτωση καύσης  RDF ή άλλων παρεμφερών υλικών για παραγωγή ενέργειας από τις τοπικές βιομηχανίες, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων ελεγκτικών μηχανισμών και επίσης δεν εξασφαλίζεται από τις βιομηχανικές μονάδες απόλυτα και διαρκώς η μη έκλυση τοξικών ουσιών στο περιβάλλον, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με σημερινή του ανακοίνωση. Παράλληλα τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι δεδομένης και της δικαιολογημένης καχυποψίας της τοπικής κοινωνίας για τέτοιου είδους δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ενιαίο δίκτυο μετρητών αέριας ρύπανσης, προκειμένου να γίνει γνωστό το επίπεδο της ρύπανσης και την περιοχή από την οποία προέρχεται. Επίσης ο Ι.Σ.Μ. επισημαίνει ότι μόνο μια καλά σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη επιδημιολογική μελέτη μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα κατ’ αρχήν εάν υπάρχει αύξηση εμφάνισης των περιπτώσεων καρκίνου στην περιοχή του Βόλου σε σχέση με το παρελθόν και στην συνέχεια εάν αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας αναφέρει τα εξής:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας (Ι.Σ.Μ.), μετά την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ύστερα από πρωτοβουλία της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, με αφορμή την προοπτική της καύσης RDF από τοπική βιομηχανική μονάδα, οφείλει να εκφράσει την άποψή του σε σχέση με τα θέματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις της στην υγεία των ανθρώπων.

Η διεθνής εμπειρία για την καύση αυτών των υλικών στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες εφαρμόζονται απόλυτα οι αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται, έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση μεγάλου όγκου σκουπιδιών και την μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την απόθεσή τους στους χώρους ταφής αυτών. Επιπλέον από την καύση αυτών των υλικών παράγεται ενέργεια, που χρησιμοποιείται για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Από ότι φαίνεται οι επιπτώσεις για το περιβάλλον της καύσης του RDF σε αυτές τις χώρες είναι μικρή, λόγω της τήρησης των αυστηρών όρων που προβλέπονται και του αποτελεσματικού και αυστηρού ελέγχου που υπάρχει και τηρείται απαρέγκλιτα .Από τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν η καύση του υλικού αυτού για παραγωγή ενέργειας χωρίς να εφαρμόζονται οι αυστηροί περιβαλλοντολογικοί  κανόνες που προβλέπονται, έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση στην ατμόσφαιρα ιδιαίτερα τοξικών και καρκινογόνων ουσιών, όπως διοξίνες,  φουράνια, υδράργυρος κ.λπ. Οι τοξικές αυτές ουσίες μολύνουν το περιβάλλον και επιδρούν αθροιστικά με την πάροδο του χρόνου στην υγεία των ανθρώπων, με καταστροφικές συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου.

Τα ερωτήματα επομένως που τίθενται είναι αφενός εάν στη χώρα μας και στην περιοχή μας υπάρχουν οι αυστηροί ελεγκτικοί μηχανισμοί και αφετέρου εάν οι βιομηχανικές μονάδες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για παραγωγή ενέργειας διαθέτουν την αναγκαία τεχνολογία γι’ αυτόν τον σκοπό. Από ότι φαίνεται μέχρι τώρα δεν ικανοποιούνται αυτές οι προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος εκπομπής αυτών των τοξικών ουσιών στο περιβάλλον της περιοχής μας να είναι  αναπόφευκτος.  Ήδη το περιβάλλον της περιοχής μας είναι επιβαρυμένο, όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη με ανακοινώσεις μας μέχρι σήμερα, με την αέρια ρύπανση να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια πολλές φορές κατά την διάρκεια του έτους. Όλοι επίσης αισθανόμαστε τη μυρωδιά τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, ιδίως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που πιθανόν οφείλεται στην καύση καυσόξυλων ή άλλων υλικών που χρησιμοποιούν οι πολίτες για τη θέρμανση του σπιτιού τους, φαινόμενο που εμφανίστηκε και μαστίζει την πόλη μας στα χρόνια της κρίσης. Μήπως αυτή η μυρωδιά  οφείλεται και στην καύση RDF για παραγωγή ενέργειας, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις;  Επίσης είναι καταγεγραμμένο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το γεγονός της απαγόρευσης βόσκησης στην περιοχή του Βελεστίνου, λόγω επιμόλυνσης της εκεί χλωρίδας από διοξίνες, χωρίς ποτέ να μάθουμε ποιος και τι προκάλεσε την περιβαλλοντική αυτή επιβάρυνση.

Με αυτά τα δεδομένα ο Ι.Σ.Μ., προασπίζοντας εκ του θεσμικού του ρόλου τη Δημόσια Υγεία ως κόρην οφθαλμού, αντιτίθεται σφόδρα στην περίπτωση καύσης  RDF ή άλλων παρεμφερών υλικών για παραγωγή ενέργειας από τις τοπικές βιομηχανίες εφόσον δεν εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων ελεγκτικών μηχανισμών και επίσης δεν εξασφαλίζεται από τις βιομηχανικές μονάδες απόλυτα και διαρκώς η μη έκλυση τοξικών ουσιών στο περιβάλλον. Η καχυποψία της κοινωνίας μας για τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι δικαιολογημένη, διότι , δυστυχώς η χώρα μας απέχει πολλά χιλιόμετρα, κυριολεκτικώς και μεταφορικώς, από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν φθάσει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης των σκουπιδιών τους με αποτέλεσμα να έχουν μονάδες παραγωγής ενέργειας από καύση υπολειμμάτων σκουπιδιών ακόμη και μέσα στις πόλεις τους.

Με βάση τα νέα δεδομένα και προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών της περιοχής μας, καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη να αναπτυχθεί ενιαίο δίκτυο μετρητών αέριας ρύπανσης, προκειμένου να γνωρίζουμε το επίπεδο της ρύπανσης και την περιοχή από την οποία προέρχεται. Η πρότασή μας αυτή, όπως έχει κατατεθεί και στο παρελθόν, μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Βόλου. Οι συνεχείς μετρήσεις που θα γίνονται και θα δημοσιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο θα συμβάλουν στη θωράκιση του περιβάλλοντος και στην αποτροπή επιβάρυνσής του, με αποτέλεσμα την προάσπιση της υγείας των κατοίκων της περιοχής μας.

Τέλος η δημόσια συζήτηση που διαχρονικά και δικαιολογημένα απασχολεί την κοινωνία μας περί δραματικής αύξησης νέων περιπτώσεων καρκίνου στην περιοχή μας, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε τεκμηριωμένη επιδημιολογική μελέτη. Οι απόψεις που δημοσιοποιούνται βασίζονται σε εκτιμήσεις, υποθέσεις και αυθαίρετη ανάδειξη των όποιων δραματικών περιπτώσεων σε μαζικό φαινόμενο. Δεν αποκλείουμε το ποσοστό εμφάνισης νέων καρκίνων στην περιοχή μας να έχει αυξηθεί. Ο Ι.Σ.Μ. εκ του θεσμικού του ρόλου όμως είναι υποχρεωμένος να διευκρινίσει ότι μόνο με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα κατ’ αρχήν εάν υπάρχει αύξηση εμφάνισης των περιπτώσεων καρκίνου στην περιοχή μας σε σχέση με το παρελθόν και στην συνέχεια εάν αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να απαντηθούν αυτά τα σοβαρά ερωτήματα είναι μια καλά σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε επιστημονική ομάδα και να χρηματοδοτηθεί από δημόσιο φορέα, όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Βόλου ή το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε αυτήν θα μπορούσαν να συμβάλουν οικονομικά οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ιδίως οι ρυπογόνες, στο πλαίσιο της Εταιρικής Ευθύνης που έχουν απέναντι στην κοινωνία. Οι δυνατότητες για την πραγματοποίηση αυτής της επιδημιολογικής μελέτης υπάρχουν, αφού διαθέτουμε πολλούς και άξιους επιστήμονες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ιατρική Σχολή. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε όμως ότι για να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, η μελέτη αυτή θα απαιτήσει χρόνο, διότι θα πρέπει να ελεγχθούν δεδομένα από το Ληξιαρχείο και από το Νοσοκομείο Βόλου, καθώς και από άλλες συναφείς δομές και υπηρεσίες της περιοχής μας και άλλων περιοχών.

Επιπλέον πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο καρκίνος έχει πολλαπλές αιτίες, όπως είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ο τρόπος ζωής, το κάπνισμα καθώς και η ύπαρξη ογκογονιδίων σε κάποιους συνανθρώπους μας. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την άμεση συσχέτιση του κάθε περιστατικού καρκίνου με το αίτιο που τον προκάλεσε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, ιδίως όταν πρόκειται για αποδεδειγμένα βλαπτικούς παράγοντες που δηλητηριάζουν τον αναπνεόμενο αέρα, το πόσιμο νερό, την τροφή και το θαλάσσιο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά δεν επιτρέπεται τρομοκράτηση των πολιτών με ανυπόστατες φήμες  και διαδόσεις.

Ο Ι.Σ.Μ. δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να «παίξει» με τα θέματα Δημόσιας Υγείας και δεν θα επιτρέψει επίσης καμία έκπτωση στην προάσπιση του πολυτιμότερου αγαθού του ανθρώπου, που είναι η υγεία του, ενώ θα είμαστε απέναντι σε όλους αυτούς που δεν το σέβονται. Ας γίνει κατανοητό από όλους ότι δεν μπορούν να θυσιάζονται τα πάντα στον βωμό του κέρδους και των πολιτικάντικων τακτικών.»

 

ΠΗΓΗ