Καρδίτσα: Διαγωνισμός για επιστήμονες και καλλιτέχνες

    Ένας νέος διαγωνισμός για επιστήμονες και καλλιτέχνες, ξεκινάει την πορεία του από φέτος,για το δήμο της Καρδίτσας, μέσω του κληροδοτήματος των αδελφών Αντωνίου και Θεοδώρας Βαλταδώρου. Στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν λίγη ώρα,  ανακοινώθηκε η επιθυμία των αδελφών Αντωνίου και Θεοδώρας Βαλταδώρου, που δώρισαν προς το  Δήμο Καρδίτσας  ακίνητά τους που βρίσκονται στη διασταύρωση της Ιεζεκιήλ με τον πεζόδρομο Βαλταδώρου  – γνωστό ως Κληροδότημα Βαλταδώρου. Ο Δήμος Καρδίτσας υλοποιώντας την επιθυμία των δωρητών προκηρύσσει  από φέτος και σε ετήσια βάση διαγωνισμό για την επιλογή Καρδιτσιωτών επιστημόνων και καλλιτεχνών που έχουν διακριθεί για το επιστημονικό και καλλιτεχνικό τους έργο, στους οποίους θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία.

            Πιο συγκεκριμένα στις εν λόγω διαθήκες των δωρητών ορίζεται η απονομή βραβείων σε γεωπόνους, οικονομολόγους, νομικούς, ιστορικούς, ζωγράφους και λογοτέχνες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.

            Για το έτος 2017 ο Διαγωνισμός Βαλταδώρου θα αφορά Καρδιτσιώτες γεωπόνους και ζωγράφους, και θα απονεμηθούν τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Κληροδότημα Βαλταδώρου.

             Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι:

  1. Να κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας.
  2. Για την κατηγορία των γεωπόνων να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου.
  3. Για την κατηγορία των ζωγράφων να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αποδεδειγμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

Η συμμετοχή γεωπόνων 

Οι γεωπόνοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλούνται να αναπτύξουν ιδέες και επιστημονικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν πρακτική εφαρμογή σε μια αγροτική περιοχή, όπως η Καρδίτσα. Οι ιδέες και επιστημονικές προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της οικονομίας του Νομού Καρδίτσας και να βοηθούν στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος),  το φάκελο υποψηφιότητάς τους που θα περιλαμβάνει την γραπτή εργασία-πρόταση, μεγέθους 30-60 δακτυλογραφημένων σελίδων, το πτυχίο Γεωπόνου (ΠΕ ή ΤΕ) ένα βιογραφικό σημείωμα και ένα αποδεικτικό κατοικίας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων για την ωριμότητά τους, τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και τη συμβολή τους στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων.

Θα βραβευθούν οι τρείς (3) καλύτερες προτάσεις.Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 2000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 1600 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 1200 ευρώ.

Η συμμετοχή των ζωγράφων 

Μέσω του διαγωνισμού, ο Δήμος Καρδίτσας αποβλέπει και στην κινητοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής μας, με στόχο την ανάδειξη ενός έργου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σύμβολο του Δήμου μας. Το έργο αφορά στο ποδήλατο και τη χρήση του, που αποτελεί και ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, τα οποία θέλει να αναδείξει ακόμα περισσότερο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να φιλοτεχνήσουν ένα έργο με γενικότερο θέμα: Δήμος Καρδίτσας και ποδήλατο. Η προσέγγιση μέσα από τα μάτια του  καλλιτέχνη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος) το φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει φωτογραφία / φωτογραφίες του έργου ζωγραφικής, τα στοιχεία ταυτότητας του έργου, και μια σύντομη περιγραφή ή ένα σχόλιο της ιδέας του έργου, έως 200  λέξεις, το πτυχίο, αν υπάρχει, ένα σύντομο βιογραφικό και ένα αποδεικτικό κατοικίας.

      Τα έργα τέχνης θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Καλλιτεχνών για την ωριμότητα και την πρωτοτυπία της σύνθεσης, τη χρήση στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας και του ποδηλάτου,  καθώς και η καταλληλότητά του να αποτελέσει το σύμβολο της Καρδίτσας ως πόλης του ποδηλάτου, ενώ την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων.

Τα τρία (3) καλύτερα έργα θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας και θα φιλοξενηθούν στην Πινακοθήκη.

Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 800 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 600 ευρώ.

 Η απονομή όλων των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2017 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων.

Η αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού Βαλταδώρου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoskarditsas.gov.gr  .

ΠΗΓΗ