Καρδίτσα: Καθημερινές και εργάσιμες ημέρες τα ραντεβού στο Νοσοκομείο

Με απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, για το χρονικό διάστημα από 3 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου τα τηλεφωνικά ραντεβού

(πρωινά – απογευματινά) θα κλείνονται καθημερινές – εργάσιμες ημέρες, καλώντας στο 2441351555 από τις 07:00 – 15:00 δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ.

ΠΗΓΗ