Καρδίτσα: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Σε εφαρμογή τίθεται και στην Καρδίτσα από 1 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, του υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή του οποία περιλαμβάνει και τους δημότες του Δήμου Καρδίτσας.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και οι άστεγοι. Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία ή από όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Μπορεί να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση που η φιλοξενία δεν είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο Κ.Ε.Α. για το φιλοξενούμενο άτομο ή τη φιλοξενούμενη οικογένεια.

0d7452518398b50ed0c9df945c5d0ac9_xl

Κριτήρια ένταξης

Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων:

Α.        Εισοδηματικά κριτήρια

Β.        Περιουσιακά κριτήρια

Γ.         Κριτήρια διαμονής

Εάν έστω και μια κατηγορία κριτηρίων δεν πληρείται, τότε το νοικοκυριό δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αιτήσεις

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και του ΚΕΠ του Δήμου Καρδίτσας ή από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

ypourgeio-ergasias

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού ή του ΚΕΠ του Δήμου Καρδίτσας.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, δηλαδή, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

dhmarxeio-1

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε πρώτη φάση τα εξής:

ΑΦΜ (εκκαθαριστικό), ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Επιπρόσθετα έγγραφα θα υποβληθούν στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (δεν είναι δυνατή προσκόμιση δικαιολογητικών στο ΚΕΠ) όταν εμφανίζεται ασυμφωνία με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική, σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική, σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί, σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός.

Οι αιτήσεις στο Δήμο Καρδίτσας θα γίνονται:

α) Στη Δ/σνη Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού (Πλαστήρα 62, Τηλ.24413 54701/54713/54721), από 8.00πμ έως 13.00μμ στον πρώτο όροφο γραφείο 7.

β) Στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο (για αθίγγανους δικαιούχους)

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Από Δευτέρα οι αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου στο Βελεστίνο
Next Την Τρίτη η προσυγκέντρωση των αγροτών του Αλμυρού – Ξεκίνησαν ήδη και στο Βελεστίνο