Καρδίτσα-Μουζάκι: Ερευνητές θα αξιολογήσουν τα αγροτικά παραγωγικά συστήματα της Πίνδου

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων που αναπτύσσει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλικής Υπαίθρου στην Ελλάδα μέσω της κινητοποίησης των διεθνών συνεργασιών και δικτυώσεων του, υποδέχεται και θα εγκαταστήσει σε κοινότητες της κεντρικής Πίνδου μια αποστολή τριών ερευνητών από την γαλλική πολυτεχνική Σχολή AgroParisTech (Παρίσι) για έξι μήνες.Οι ερευνητές θα φιλοξενηθούν στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μουζακίου Καρδίτσας.

Οι ερευνητές συνεργαζόμενοι με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν τα αγροτικά παραγωγικά συστήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας, τα ζητήματα βιοποικιλότητας και τοπίων προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο δημιουργίας ενός κέντρου για τα αγροτικά παραγωγικά συστήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας το οποίο έγινε αποδεκτό κατά τη συνάντηση των Δημάρχων στις 12 Φεβρουαρίου 2017 στο Μουζάκι.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να i) να συνεργασθούν και συντονισθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ii) να εντοπισθούν οι ανάγκες στήριξης, ανάδειξης και αξιοποίησης αυτών των παραγωγικών συστημάτων ιδιαίτερα μέσω των νέων αγροτών και iii) να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την έμπρακτη υποστήριξη της.

αρχείο λήψης (2)Επίσης το ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» – DYNTAR με έδρα το Βόλο υποδέχεται και θα φιλοξενήσει από 20 έως 27 Μαρτίου 2017 τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Blaise Pascal του Clermont Ferrand καθώς και αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γαλλίας.

Το πρόγραμμα της παραπάνω συνάντησης περιλαμβάνει επιστημονικές ανταλλαγές των δύο ερευνητικών ομάδων και επισκέψεις στις περιοχές έρευνας του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου. Στο πλαίσιο αυτών των επισκέψεων θα οργανωθούν συναντήσεις με συλλογικούς φορείς, αλληλέγγυους φορείς (συνεταιρισμούς, ΚοινΣΕπ, συλλόγους γυναικών) και νέους αγρότες στην περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας, της Πύλης Τρικάλων και των Φαρσάλων Λάρισας. Θα παρουσιασθεί η διεθνούς πλέον αναγνώρισης συνεργατική πρωτοβουλία στον τομέα της γαλακτοκομίας TERRA THESSALIA (Lactimed) καθώς και το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης της ποιότητας και της ταυτότητας τοπικών προϊόντων το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόσει το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου. Τα μέλη της γαλλικής ομάδας θα φιλοξενηθούν από το Δήμο Μουζακίου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Μουζακίου.

Την ερευνητική ομάδα του Dyntar από το Clermont Ferrand Γαλλίας θα συνοδεύει αποστολή αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής Clermont Ferrand προκειμένου να συζητήσουν με Δημάρχους της Θεσσαλίας «τα ζητήματα ενσωμάτωσης των κοινοτήτων στον Καλλικρατικό Δήμο». Προτείνουν επίσης, την αδελφοποίηση με τον Δήμο Μουζακίου και την επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός φόρουμ ανταλλαγών για κοινά θέματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στις δύο χώρες αλλά και την προώθηση μιας πολιτικής υποδοχής νέου πληθυσμού. Η όλη συνεργασία στηρίζεται σε ανταλλαγές που έχουν ξεκινήσει περίπου εδώ και οκτώ χρόνια μεταξύ των δύο αυτών περιοχών με τη διαμεσολάβηση του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.kpe_mouzakiou_1

Στο πλαίσιο αυτών των ανταλλαγών οργανώνεται στις 22 Μαρτίου στο Μουζάκι, ευρεία συνάντηση των εκπροσώπων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με θέμα το νέο πλαίσιο διοικητικής μεταρρύθμισης: η σχέση κοινοτήτων και Καλλικρατικού Δήμου. Η συνάντηση διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας και καλούνται σε αυτή ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι της Θεσσαλίας. Θα πλαισιωθεί από τους καθηγητές : Laurent Rieutord Πανεπιστήμιο Blaise Pascal Γαλλίας, Μπεριάτο Ηλία, Χωροτάκτη και Δημήτρη Γούσιο, Γεωγράφος-Χωροτάκτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ θα συμμετάσχουν μεταφέροντας τις δικές τους εμπειρίες και οι Γάλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

ΠΗΓΗ