Καρδίτσα: Σήμερα το 43ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο 1ο Λύκειο