Καρδίτσα: Συγκομιδή ακτινιδίων Τσεχελίδη και Hayward

Από αύριο ξεκινάει η συγκομιδή και συσκευασία για τις ποικιλίες ακτινιδίων Τσεχελίδη και Hayward για την εμπορική περίοδο 2017-2018 για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Καρδίτσας.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λεπτομέρειες της υπουργικής απόφασης 290524/3-9-2010 σύμφωνα με την οποία :
– οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων της συγκεκριμένης ποικιλίας μπορούν να συγκομίσουν ακτινίδια μετά την παραπάνω ημερομηνία.

– Οι τυποποιητές – συσκευαστές προβαίνουν σε τυποποίηση – συσκευασία ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει , φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2 βαθμούς Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

– Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας , της εισαγωγής και εξαγωγής , αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 βαθμούς Brix .

Με Ε.Π.
Ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Κωστής
Γεωπόνος

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ