Καρδίτσα: Συνεργασία Δήμου – δημοτών για καθαρότερη πόλη

Με αφορμή τον αυξημένο όγκο κλαδιών και χόρτων που αυτό το διάστημα οι δημότες απομακρύνουν από τις ιδιοκτησίες τους, θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα όσα προβλέπει σχετικά ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας, προκειμένου να γνωρίζουν τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις τους και να βοηθούν την Υπηρεσία Καθαριότητας στο έργο της.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαντζιάρας:

-Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.α. θα πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, να προηγείται δηλαδή η ενημέρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας πριν την εναπόθεσή τους στο πεζοδρόμιο. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα) ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ο Κανονισμός προβλέπει την επιβολή στον υπεύθυνο πρόστιμο 60€, το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της κατάληψης.

-Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια , δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τα ογκώδη αντικείμενα.

-Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο 90-150€, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Όσον αφορά ιδιωτικά οικόπεδα περιφραγμένα ή μή που λόγω της υψηλής βλάστησης ή και της ύπαρξης απορριμμάτων εγκυμονούν κινδύνους σύφωνα με τον Κανονισμό οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) τους οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»). Εάν οι υπεύθυνοι αδιαφορούν και δε συμμορφώνονται ο Κανονισμός προβλέπει την επιβολή προστίμου 100€.
Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων.Τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου: 24410 76000.

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Καθαρό από βαρέα μέταλλα το λιμάνι σύμφωνα με την Π.Ε.
Next Ζητούν επιτάχυνση εργασιών στα Διυλιστήρια Σμοκόβου