Καταγγελίες για “παρανομίες” στο ΚΑΠΗ Ν. Δημητριάδας

Για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος εκ μέρους της δημοτικής αρχής Βόλου κάνει λόγο η δημοτική Κίνηση “Όλοι μαζί για το Βόλο” αναφορικά με την εκμίσθωση και επισκευή κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το ΚΑΠΗ Ν. Δημητριάδας. Μάλιστα ζητά από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγξει αν όλες οι ενέργειες που έγιναν είναι σύννομες, πριν προχωρήσει στην εξόφληση των ανάλογων χρηματικών ενταλμάτων.

Η ανακοίνωση

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βόλου πρόσφατα εγκαινίασε το νέο χώρο που μίσθωσε για να στεγάζεται το ΚΑΠΗ στη περιοχή της Νέας Δημητριάδας. Πίσω όμως από τις κορδέλες και τα λαμπερά φώτα της τηλεόρασης βρίσκουμε ενέργειες οι οποίες οδηγούν ξεκάθαρα στην κατασπατάληση του «Δημόσιου Χρήματος» – Χρήματος των Βολιωτών.
Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά.

Με την απόφαση 393/2015 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλου αποφάσισε για τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου, τη στέγαση και λειτουργία του Γ΄ Παραρτήματος ΚΑΠΗ στη Νέα Δημητριάδα.

Αλήθεια όμως τηρήθηκαν οι όροι αυτοί όταν στις 3-12-15 ανατέθηκε στον μοναδικό ενδιαφέρομενο που προκρίθηκε με μίσθωμα 550€ μηνιαίως;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ΟΧΙ.

Στο άρθρο 1 της διακήρυξης αναφέρει ότι το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και στο άρθρο 6 αναφέρει ρητά ότι ο εκμισθωτής σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων αναλαμβάνει τη δαπάνη, εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή χρήση, πράγμα αδύνατον αφού ο Δήμος Βόλου άρχισε να χρησιμοποιεί το κτίριο ένα χρόνο αργότερα.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Μπέου δε σεβάστηκε τους όρους της δικιάς της διακήρυξης, αφού μετέφερε το ΚΑΠΗ σε ένα κτίριο το οποίο ΔΕΝ ήταν έτοιμο για χρήση όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 της διακήρυξης αναφέρετε ότι «…το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση». Με την απόφαση 365/2016-14-9-16 αποφασίστηκε να διατεθεί με απευθείας ανάθεση το ποσό 11.360,90€ για τη συντήρηση & επισκευή του ΚΑΠΗ Ν.Δημητριάδας όπου αποδεικνύεται ότι το κτίριο δεν ήταν έτοιμο για χρήση.

Αλλά εδώ προκύπτει εύλογα ένα και μόνο ερώτημα.

Γιατί να πληρώσουν οι Δημότες του Βόλου αυτά τα χρήματα όταν ξεκάθαρα στο άρθρο 6 αναφέρετε ρητά ότι ο εκμισθωτής σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων αναλαμβάνει τη δαπάνη, εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή χρήση, που είναι κάτι πρακτικά αδύνατον αφού ο Δήμος Βόλου άρχισε να χρησιμοποιεί το κτίριο ένα χρόνο αργότερα από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού;

Όμως η παρανομία φαίνεται ότι δε σταματάει εδώ. Στο ποσό των 11.360,90€ που δόθηκε στην εργολαβία που ανατέθηκε το έργο υπάρχει ξεκάθαρη κατάτμηση με 4 αποφάσεις από διάστημα 19-9-16 έως 21-9-16 με τα ποσά στις εγκρίσεις ποτέ να μην ξεπερνούν τα 5.000€ και αυτό διότι αν τα ξεπερνούσαν θα έπρεπε να υπάρξει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ζητάμε τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνεδρίο Ν. Μαγνησίας για το αν οι παραπάνω ενέργειες είναι σύννομες ώστε να προχωρήσουν εξοφλήσεις στα χρηματικά εντάλματα.

Η Δημοτική Αρχή, ο ασκών χρέη Δημάρχου αλλά και όσοι, κατά δήλωσή τους, κινούν τα νήματα πίσω από τον μπερντέ του Δημαρχείου, ότι το πάρτι με τα χρήματα των Δημοτών του Βόλου πρέπει να τελείωσει και θα τελειώσει.

Πρέπει να καταλάβει ότι με την πολιτική που ακολουθεί κάνοντας χάρες ή εξυπηρετήσεις σε κολλητούς της, για προσωπικούς, ψηφοθηρικούς ή άλλους αδιευκρίνιστους λόγους, κατασπαταλά το Δημοτικό χρήμα το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για ν’ ανακουφίσει συμπολίτες μας είτε να κατευθυνθεί σε χρήσιμα και απαραίτητα έργα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Πρέπει τέλος να κατανοήσει, παρ’ όλο που πιθανώς να της είναι δύσκολο, ότι η Δημοτική Κίνηση «Μαζί για τον Βόλο» είναι εδώ για να ελέγχει και να υπερασπίζεται τη νομιμότητα, τη χαμένη τιμή και το κύρος του Δήμου. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η Δημοτική Αρχή θα φύγει αλλά δεν πρέπει να αφήσει καμένη γη.

ΠΗΓΗ