Μακροχρόνια ανέργους θα απασχολήσει η ΔΕΥΑΜΒ

Αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση επιχειρήσεων φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών θα κάνει η ΔΕΥΑΜΒ, όπως αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. της επιχείρησης.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Άρης Σαββάκης, ήδη η ΔΕΥΑΜΒ έχει έλθει σε συνεννόηση με τον ΟΑΕΔ για να διερευνηθούν οι διαθέσιμες ειδικότητες. “Για την ώρα θα κάνουμε την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όταν μας την εγκρίνουν θα συγκεκριμενοποιήσουμε τις ειδικότητες και το θέμα θα έλθει προς έγκριση στο Δ.Σ.”, εξήγησε.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι φορείς που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής-εντολή κενής θέσης-υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Τέλος το Δ.Σ. της επιχείρηση πήρε απόφαση να αποδεχθεί πρόταση για να κάνουν την άσκησή τους στην επιχείρηση, 31 απόφοιτοι ΤΕΙ.

ΠΗΓΗ

Prev Μαγνησία: Λήψη μέτρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Next "Ζεστό χρήμα" θα εισρεύσει στα ταμεία της ΔΕΥΑΜΒ