Μεγάλο το ενδιαφέρον για το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»  

 Έντονο ενδιαφέρον έχει μέχρι τώρα εκδηλωθεί από τους επιστήμονες της Ελλάδος και του Εξωτερικού για να συμμετάσχουν στο Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας». Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου», αποστέλλοντες τη δήλωση συμμετοχή τους καθώς και τον τίτλο της ανακοινώσεώς τους. Η καταληκτήρια ημερομηνία για τη συμμετοχή είναι μέχρι το τέλος του επομένου μηνός, του Ιουνίου.

Το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο θα αποτελέσει μεγάλο Επιστημονικό και Πολιτιστικό γεγονός για την περιοχή με τις τρεις θεματικές ενότητές του. Για τις αρχαίες Φερές θα παρουσιαστούν από τους αρχαιολόγους τα νέα ευρήματα των ανασκαφών, για την Τοπική Ιστορία της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου θα αναδειχθούν καινούργια στοιχεία, καθώς επίσης θα γίνουν πολλές ανακοινώσεις για την μεγάλη επαναστατική φυσιογνωμία του Ρήγα Βελεστινλή, για τη ζωή του και το έργο του.

Το Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Βελεστίνο κατά το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου 2017 και διοργανώνεται από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

ΠΗΓΗ