Μεταφύτευση και όχι κοπή των δένδρων της Καραμπατζάκη

Μεταφύτευση δένδρων στα πλαίσια της μονοδρόμησης της οδού Καραμπατζάκη.
Την μεταφύτευση και όχι την κοπή των δεκάδων δένδρων στο πλαίσιο της μονοδρόμησης της οδού Καραμπατζάκη προτείνει η Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου Βόλου. Το θέμα έρχεται προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει στην εισήγησή της, μετά από αυτοψία που έκανε στην οδό Καραμπατζάκη από την οδό Αναπαύσεως μέχρι την οδό Καισαρείας διαπίστωσε ότι υπάρχουν:

Α) από την οδό Αναπαύσεως μέχρι την οδό Καισαρείας τα εξής δέντρα:
Επτά ακακίες Κωνσταντινουπόλεως (Albizia julibrissin) ύψους περίπου 6 μέτρων αντίστοιχα των οποίων οι κορμοί βρίσκονται σε απόσταση τεσσάρων μέτρων,
∆ύο καλλωπιστικές δαμασκηνιές (Prunus cerasifera) ύψους περίπου 6 μέτρων αντίστοιχα των οποίων οι κορμοί βρίσκονται σε απόσταση τεσσάρων μέτρων.
B) Από την οδό Πηγών μέχρι το τμήμα της οδού Λ. Ειρήνης υπάρχουν: Ένα σφενδάμι (Acer spp) ύψους περίπου επτά μέτρων.
τέσσερις τούγιες (Thuja occidentalis) ύψους περίπου τεσσάρων τεσσάρων μέτρων. μία κουτσουπιά (Cercis siliquastrum) ύψους περίπου πέντε μέτρων ένας ιβίσκος (Hibiscus syriacus) ύψους περίπου, δύο μικροί θάμνοι αγγελικής (Pittosporum spp) ύψους περίπου 1,20 μέτρων,
τρείς μικρού μεγέθους μυρτιές (Myrtus communis) ύψους περίπου 0,80 μέτρων,
τέσσερα μεσαίου μεγέθους βιβούρνα (Viburnum tinum) ύψους περίπου 2,50 μέτρων,
ένα λιγούστρο (Ligustrum spp) ύψους περίπου 2,50 μέτρων,
τρεις πικροδάφνες (Nerium oleander) ύψους περίπου 1,00 μέτρων.

Όλα τα παραπάνω δέντρα – θάμνοι είναι μακροσκοπικά υγιή χωρίς να παρατηρείται καμία εντομολογική ή φυτοπαθολογική προσβολή που να δικαιολογεί την κοπή τους. Ωστόσο, καθώς βρίσκονται εντός της υπό υλοποίηση μονοδρόμηση της οδού Καραμπατζάκη πρέπει να απομακρυνθούν ώστε να πραγματοποιηθεί η μονοδρόμηση σύμφωνα με την 204/2017 Α.∆.Σ.
Προτείνεται να μην κοπεί κανένα από τα παραπάνω δέντρα αλλά να γίνει προσπάθεια μεταφύτευσης σε άλλο σημείο σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφυτεύσεων εγκατεστημένων δένδρων – θάμνων,εξαντλώντας όλες τις πιθανότητες επιτυχούς μεταφύτευσης.
Ειδικά για τις επτά ακακίες (Albizia julibrissin), τις δύο καλλωπιστικές δαμασκηνιές (Prunus cerasifera), το ένα σφενδάμι (Acer spp) και τη μία κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), επισημαίνουμε πως οι πιθανότητες επιτυχούς μεταφύτευσης είναι λίγες λόγω του ύψους και του όγκου τους και επίσης σας γνωρίζουμε πως η ∆/νση Πρασίνου δε διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τις εργασίες μεταφύτευσης των δένδρων αυτών.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι εργασίες περιλαμβάνουν:
α) την προετοιμασία των δένδρων – θάμνων προς μεταφύτευση (κλάδεμα
κόμης, ριζοτομή),
β) την εξαγωγή των δένδρων – θάμνων κατά περίοδο του ληθάργου με
κατάλληλες καιρικές συνθήκες και με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων,
γ) τη μεταφορά των δένδρων – θάμνων με βαρούλκα ή γερανούς,
δ) την επαναφύτευση σε νέο σημείο και την στήριξη των δένδρων – θάμνων.
Μετά την αποπεράτωση του έργου προτείνεται η αντικατάσταση των δένδρων που θα απομακρυνθούν σύμφωνα με την αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ