Μικροβιολογική επιβάρυνση στο νερό Χανίων και Δράκειας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΜΒ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ –

Μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών Χανίων και Δράκειας της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς έδειξαν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου νερού από τις περιοχές αυτές, τα οποία λήφθηκαν στις 30.05.2017 και κοινοποιήθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ σήμερα (07.06.2017) το μεσημέρι.

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία ενημερώνει τους καταναλωτές της Δράκειας και των Χανίων ότι το νερό του Δικτύου των ως άνω περιοχών δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και απαγορεύεται η χρήση του για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΥΑΜΒ θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για την άρση του φαινομένου, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχισθούν μέχρι εξάλειψης του προβλήματος.

ΠΗΓΗ