Μουζάκι: Προσφυγή κατοίκων της Οξυάς για τον ανεμολογικό ιστό

Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την ακύρωση της εγκατάστασης στη θέση «προφήτης Ηλίας» στην Οξυά Καρδίτσας, είναι οι κάτοικοι της συγκεκριμένη κάτοικοι περιοχής, οι οποίοι προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 152.
Συγκεκριμένα την προσφυγή υπογράφουν ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς και η Κίνηση Οξυωτών «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», ενώ παράλληλα δηλώνουν έτοιμοι και για περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις, εφόσον απαιτηθεί.
Η προσφυγή αφορά στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Μουζακίου τόσο στην πρώτη ακυρωτική- ανακλητική, όσο και στη δεύτερη που τελικά δόθηκε η άδεια εγκατάστασης ανεμολογικού ιστού.
Η προσφυγή
Είχε προηγηθεί η με αριθμό 74/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, με την οποία ο Δήμος, μετά τις αλλεπάλληλες παλινωδίες που επέδειξε στο συγκεκριμένο θέμα και οι οποίες οδήγησαν σε ακύρωση, ανάκληση, κ.λ.π. προηγούμενων σχετικών αποφάσεών του, αναβολή συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, κ.λ.π., «παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του» για την εγκατάσταση του ανεμολογικού ιστού στη θέση «προφήτης Ηλίας» Οξυάς.
Κατά της ανωτέρω απόφασης οι προαναφερόμενοι φορείς άσκησαν την προβλεπόμενη από το άρθρο 227 ν. 3852/2010 ειδική διοικητική προσφυγή, ζητώντας την ακύρωσή της για παράβαση διατάξεων του νόμου. Η προσφυγή αυτή, ωστόσο, απορρίφθηκε ως «μη παραδεκτή» και εξεταστέα από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Καρδίτσας, χωρίς να εξεταστούν οι προβαλλόμενοι σ’ αυτή λόγοι, καθόσον κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη, με αριθμό 74/2017, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου αφορά μόνο «παροχή γνώμης» και ως εκ τούτου «στερείται εκτελεστότητας» και δε μπορεί να προσβληθεί.
Κατά της συγκεκριμένης απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Καρδίτσας οι ανωτέρω αναφερόμενοι φορείς της Οξυάς, παρότι από το αρμόδιο Δασαρχείο Μουζακίου και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, έχει ήδη χορηγηθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρία η αιτηθείσα άδεια εγκατάστασης ανεμολογικού ιστού, άσκησαν την προβλεπόμενη ενώπιον της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006 προσφυγή, προβάλλοντας τα δικά τους επιχειρήματα και ζητώντας την ακύρωση της απόφασης αυτής και την εξέταση των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται κατά της με αριθμό 74/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου.
Η εκδίκαση αναμένεται, με τους κατοίκους της Οξυάς να δηλώνουν αποφασισμένοι να προβούν και σε περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις, εφόσον ήθελε απαιτηθεί.
– Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»
– Κίνηση Οξυωτών «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»

πηγή:karditsalive.net

ΠΗΓΗ