Νέος εξοπλισμός 820.000 € για το Νοσοκομείο του Βόλου

Νέο ακτινολογικό εξοπλισμό αποκτά το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προϋπολογισμού 350.000 €, μετά από έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριμένα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» το έργο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ακτινολογικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 350.000 €,  με Δικαιούχο το Νοσοκομείο Βόλου. Σημειώνεται ότι πριν λίγες ημέρες είχε ενταχθεί και το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου» προϋπολογισμού 470.000 €.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ η αιρετή Περιφέρεια σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ και τις διοικήσεις των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, επιθυμεί να βελτιώσει τις υποδομές τους, να τα καταστήσει αποδοτικότερα και λειτουργικότερα. Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον στον ασθενή και τις ανάγκες του».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη, οι αποφάσεις ένταξης των έργων στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ακτινολογικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 350.000 €, για το Νοσοκομείο Βόλου αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και πέραν του ορίου ζωής υπάρχοντος βασικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνει την προμήθεια Ακτινολογικού Υπερηχοτομογράφοu με Τεχνική Ελαστογραφίας, συνοδευόμενο από τέσσερις ηχοβόλες κεφαλές, τροχήλατο, έγχρωμο εκτυπωτή Α4 τεχνολογίας Laser/Phaser. Επίσης περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού ακτινογραφικού συστήματος με νέο πλήρως ψηφιακό, με δύο ψηφιακούς ανιχνευτές και επιπλέον σταθμό διάγνωσης εξετάσεων. Η εγκατάσταση θα γίνει στην ήδη υπάρχουσα και λειτουργική ακτινολογική αίθουσα, η οποία διαθέτει όλες τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και πληροί τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας. Μέσω αυτής θα επιτευχθεί εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων διαγνωστικών και απεικονιστικών υπηρεσιών του νοσοκομείου και ανάπτυξη και εφαρμογή  νέων και σύγχρονων ιατρικών τεχνικών, προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας.

Το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου» προϋπολογισμού 470.000 € αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μίας ολοκληρωμένης Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας, High Definition με κεντρικό έλεγχο του ενδοσκοπικού και του περιφερειακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια μίας επέμβασης. Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού αλλά και ολοκλήρου του συστήματος γίνεται ψηφιακά εντός της αίθουσας, μέσω δυο οθονών (μια εντός του χειρουργικού πεδίου και μια εκτός) και οι παράμετροι των συσκευών έχουν ρεαλιστική ή αριθμητική απεικόνιση στις οθόνες αφής. Τόσο ο εν λόγω εξοπλισμός όσο και οι δύο οθόνες απεικόνισης θα είναι τοποθετημένες σε ειδικούς βραχίονες αναρτημένους από την οροφή της χειρουργικής αίθουσας. Επιπρόσθετα το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μία εντοιχισμένη οθόνη απεικόνισης τουλάχιστον 42 ιντσών. Θα παρέχονται δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας, εικόνας – ήχου, με οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο επιλεχθεί από τον χρήστη για εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και Live Surgery.
Με την εκπαίδευση του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας της αίθουσας, η άμεση έναρξη χρήσης της, θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την αντιμετώπιση κλασικών αλλά και εξειδικευμένων περιστατικών που πριν δρομολογούνταν σε ειδικά και κεντρικά νοσηλευτικά ιδρύματα, μειώνοντας αισθητά τους χρόνους των επεμβάσεων προς όφελος των ασθενών, και αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.

 

ΠΗΓΗ