Ξεκινά η μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου

Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες μεταστέγασης του Α.Τ. Βόλου στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Σήμερα αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σύμβαση παροχής εργασιών  μεταφοράς του εξοπλισμού λόγω μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος στην τελική τιμή των 5.952 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Ο ανάδοχος – πάροχος υπηρεσιών θα αποσυναρμολογήσει, θα συσκευάσει εντός κιβωτίου (αμπαλάρει), θα εγκιβωτίσει, θα κατεβάσει από το κτίριο, θα φορτώσει στο φορτηγό αυτοκίνητο, θα μεταφέρει τα αντικείμενα, θα τα εκφορτώσει, θα τα ανεβάσει στο νέο κτίριο, θα τα τοποθετήσει στις θέσεις και σημεία που θα του υποδείξει ο αρμόδιος προς τούτο Αστυνομικός (Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ – Διοικητής του υπό κατάργηση Α.Τ. Ν. Ιωνίας Βόλου), θα τα συναρμολογήσει και οτιδήποτε άλλο ήθελε χρειαστεί προκειμένου η Υπηρεσία (Αστυνομικό Τμήμα Βόλου) να λειτουργήσει άμεσα και εύρυθμα.

Η τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Οι εργασίες θα παραδοθούν ολοκληρωτικά εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού 28ης Οκτωβρίου και να τακτοποιηθεί στο υπόγειο, στο ισόγειο και στον 2ο  όροφο του κτιρίου του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας.

ΠΗΓΗ