Οδηγός για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας συνέταξε ένα σύντομο, πρακτικό οδηγό σχετικά με το Ν. 4469 που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση των μελών και με την πρόθεση να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας μέσω νομικού συμβούλου παρέχει ενημέρωση στα μέλη για τη διαδικασία, θέλοντας να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του θέματος από την πλευρά των επιχειρηματιών.
Εξάλλου, τέλος Σεπτεμβρίου το Επιμελητήριο Μαγνησίας θα διοργανώσει σχετική ημερίδα.

Δείτε εδώ τον οδηγό

ΠΗΓΗ