“Οι πολίτες στο προσκήνιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Τους ίδιους τους πολίτες θέτει στο προσκήνιο η πρόταση του Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι, από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του Δικτύου, Θράσο Φωτεινό και Παντελη Μαστρογιάννη.

Όπως τόνισαν η πρόταση του κόμματος βασίζεται σε μια πλήρη, αποκεντρωμένη και αμεσοδημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε ο κ. Φωτεινός, οι πολίτες τίθενται προ των ευθυνών τους, κάτι το οποίο είναι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για κάθε είδους χειραφέτηση ώστε να παράγουν οι ίδιοι την πολιτική και όχι τα κόμματα, για λογαριασμό τους.

» Ο θεσμός της Τ.Α. είναι ο κατ’ εξοχήν θεσμός – μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να έχει την δυνατότητα παραγωγής ουσιαστικής πολιτικής και να εκφράζει τα συμφέροντα του τόπου και της εργασίας του» επισήμανε ο κ. Φωτεινός, προσθέτοντας ωστόσο, ότι αυτό είναι αδύνατο με τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και η επιρροή του πολιτικού και κομματικού συστήματος, που παραμένει ισχυρή και στην Τ.Α., την έχουν οδηγήσει να λειτουργεί ως μικρογραφία της κεντρικής εξουσίας, με αποτέλεσμα, να μην υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής εμπλοκής των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις.

Προϋπόθεση για να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς, όπως είπε το στέλεχος του Δικτύου της Ανανεωτικής Αριστεράς, είναι:

-Η μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων της κεντρικής εξουσίας σε τοπικό επίπεδο, σε κάθε γειτονιά.
-Η οικονομική αυτοτέλεια της Τ.Α.
-Ένα θεσμικό πλαίσιο, που θα υποχρεώνει την Τ.Α. να λαμβάνει υπόψη την βούληση των πολιτών και να προσφεύγει στην ετυμηγορία αυτών.

Από την πλευρά του, ο κ. Παντελής Μαστρογιάννης πρότεινε εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής με 50% συν ένα για δήμαρχο με έκφραση παντού, κατάργηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεταφορά αρμοδιοτήτων κεντρικά ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης πρότεινε συλλογικά όργανα ανά περιφερειακή ενότητα, δημιουργία Δ.Σ. ανά Δημοτική Ενότητα και πρώην Καποδιστριακών Δήμων.

Όπως είπε στόχοι του προγράμματος του Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς είναι η ορθολογική λειτουργία της Τ.Α.,, η οικονομική αυτοτέλεια, διαφάνεια, έλεγχος και καταστατική κατοχύρωση των αιρετών και πραγματική αποκέντρωση.
Τέλος, τονίστηκε ότι για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, απαραίτητη είναι και η μεταρρύθμιση του κράτους.

ΠΗΓΗ