Ομόφωνη έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου η οποία έλαβε  394 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 378 ομόφωνες και οι 16 κατά πλειοψηφία. Η πλειοψηφία των αποφάσεων αφορούσε αφαίρεση ή έγκριση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα οι 18 αποφάσεις αφορούν στην κατηγορία: «Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων» και  136 αποφάσεις την κατηγορία: «Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου», εκ των οποίων δόθηκαν 79 αναβολές, ελήφθησαν αποφάσεις για οκτώ ανακλήσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, 45 αποφάσεις για μη ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, δύο αποφάσεις για οριστική παύση λειτουργίας καταστήματος και δύο αποσύρσεις λόγω μη ύπαρξης αντικειμένου.
Επίσης, το περασμένο έτος, ελήφθησαν 96 αποφάσεις που αφορούν την κατηγορία: «χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής», εκ των οποίων δόθηκαν 32) αναβολές, αποφασίστηκαν 29 χορηγήσεις, αποφασίστηκαν 15 αφαιρέσεις αδειών Μουσικών Οργάνων και 20 για μη αφαίρεση αδειών Μουσικών Οργάνων.
Παράλληλα, ελήφθησαν 48 αποφάσεις της κατηγορίας «θέματα κανονιστικού περιεχομένου άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.», 63 αποφάσεις της κατηγορίας «θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών», 30 αποφάσεις της κατηγορίας «θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος» και τρεις αποφάσεις της κατηγορίας «λοιπά θέματα».

ΠΗΓΗ

Prev Βόλο: «Έβγαλε δίσκο» στο Δ.Σ. για στήριξη δημοτικής παράταξης
Next Πρόσληψη 34 ατόμων στο δήμο Βόλου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα