Οργανισμός Λιμένος Βόλου: Το σκραπ δεν αποτελεί αιτία ρύπανσης του λιμανιού

Δεν ευθύνεται το σκραπ για το περιστατικό ρύπανσης στο λιμάνι του Βόλου στις 3 Απριλίου  επισημαίνει ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου σε απάντηση ερώτησης που είχε υποβάλλει εγγράφως, ο επικεφαλής της «Δύναμης Βόλου» Μιχ. Μιτζικός. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΟΛΒ κοινοποιεί την απάντησή του και στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Ειδικότερα επισημαίνεται:

«Το αρμόδιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος γραφείο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου έχει επιληφθεί άμεσα του φερόμενους ως περιστατικού ρύπανσης και μας έχει γνωστοποιήσει μεταξύ άλλων ότι, στην επιφάνεια της θάλσσας εντός της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Βόλου, επέπλεε στις 3 Απριλίου και ώρα 15.07, άγνωστη άοσμη ουσία χρώματος πορτοκαλί. Οι αιτίες πρόκληση του φαινομένου αυτού δεν έχουν καταστεί γνωστές. Έχουν ληφθεί σχετικά δείγματα κατά την προβλεπόμενη διαδικασία τα οποία είναι διαθέσιμα για τη διενέργεια ελέγχων, ενώ έχουν ενημερωθεί οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας, ο Δήμος Βόλου και η ΔΕΥΑΜΒ κι έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά από την Λιμενική Αρχή ότι οι Υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας που προαναφέρθηκαν παρέλαβαν τα δείγματα προς εξέταση».

Στην απάντηση επισημαίνεται επίσης ότι «Δεν προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχεία μέχρι στιγμής, η αιτία του φερόμενους ως περιστατικού ρύπανσης, συνεπώς και του εμπορεύματος (scrap). Ο εμπορικός λιμένας Βόλου, λειτουργεί υπό τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται αρμοδίως για το σύνολο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. Συνεπώς και η διακίνηση scrap τελεί στο καθεστώς αυτό.

Στην ΟΛΒ έχει συσταθεί καθώς προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της, μηχανισμός περιβαλλοντικής παρακολούθησης ο οποίος διενεργεί ελέγχους και συλλέγει στοιχεία/μετρήσεις. Για τη συλλογή περιβαλλοντικού χαρακτήρα δεδομένων διενεργούνται μετρήσεις κι αναλύσεις σε συνεργασία με το ΑΠΘ και τα χημικά εργαστήρια Γούναρη. Ο εν λόγω μηχανισμός (διά του μηχανικού περιβάλλοντος) επεμβαίνει με διακοπή των εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κίνδυνος υπερβάσεων.

Η δομή που υποχρεωτικά κατέχει ένας προϋπολογισμός νομικού προσώπου όπως η ΟΛΒ Α.Ε. δεν προσδιορίζει δαπάνες για τις περιβαλλοντικές δράσεις του, το προϋπολογισθέν κόστος των οποίων εμπεριέχεται σε κωδικούς δαπανών με ευρύτερη αιτιολόγηση/περιγραφή. Άλλωστε είναι ευνόητο πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευρεία έννοια, στην οποία εμπίπτουν σειρά παρεμβάσεων σε υποδομές και λειτουργίες του λιμένα».

ΠΗΓΗ