Πάρκινγκ θα γίνει ο παλιός κινηματογράφος «Νίκη»

Την κατεδάφιση του παλιού κινηματογράφου «Νίκη», στην οδό Αβέρωφ και τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων στη θέση του πρόκειται να αποφασίσει στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο κτίριο είχε αγοραστεί από τον πρώην Δήμο Ν. Ιωνίας για επανάχρηση, τελικά όμως ο σχεδιασμός της νυν δημοτικής αρχής είναι να γκρεμιστεί προκειμένου να δημιουργηθούν 20 θέσεις στάθμευσης.

unnamed

Η σχετική εισήγηση:

«ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο επί των οδών Αβέρωφ και Σμύρνης (κινηματογράφος Νίκη).

Εισήγηση Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα της στάθμευσης στον κεντρικό τομέα της Ν. Ιωνίας, πραγματοποίησε επιτόπιες μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεσης της κυκλοφορίας, ζήτησης στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή καθώς και αναλύσεις των αντίστοιχων αποτελεσμάτων και αφού έλαβε υπόψη:

  • την κείμενη νομοθεσία,
  • την σχετική βιβλιογραφία,
  • τα γεωμετρικά και οδικά χαρακτηριστικά της υπό εξέταση περιοχής,
  • τις συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στο κέντρο της Νέας Ιωνίας,

διαπίστωσε ότι η διαμόρφωση ενός υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, μικρής δυναμικότητας  θα συντελέσει στην εξομάλυνση των συνθηκών στάθμευσης.

Ο Δήμος Βόλου μελετά τη δυνατότητα διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών Αβέρωφ και Σμύρνης (κινηματογράφος Νίκη).

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει τη διαμόρφωση ισόγειου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας 20 οχημάτων Ι.Χ., στο συγκεκριμένο χώρο, εκ των οποίων η μία θα είναι για ΑΜΕΑ. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την οδό Αβέρωφ. Η στάθμευση θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου. Θα τοποθετηθεί φωτισμός, θα διαγραμμιστούν οι θέσεις στάθμευσης και θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση. Η προσέλευση, η στάθμευση και η αποχώρηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται  με ευθύνη και επιμέλεια των οδηγών.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω πρόταση:

  • Υποστηρίζει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).
  • Διευκολύνει την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
  • Δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Εντάσσεται στο πλαίσιο των αρχών της Βιώσιμης Κινητικότητας.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στα αρμόδια όργανα προς λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής κ.α.α.

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός

& Συγκοινωνιολόγος M.Sc.»

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ