Πέντε οδικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 9,8 εκατ. ευρώ ξεκινούν στη Μαγνησία    

Μοιράσου το άρθρο:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά το επόμενο διάστημα στην αποκατάσταση του οδικού τμήματος Ανήλιο – Τσαγγαράδα, του οδικού τμήματος Μακρυράχη – Ανήλιο, του οδικού τμήματος Κερασιάς – Καναλίων, του οδικού δικτύου του Δ. Αλμυρού και στον καθαρισμό ρεμάτων στους Δήμους Δήμων Ζαγοράς Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου. Πρόκειται για πέντε έργα συνολικού προϋπολογισμού 9.480.000,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα τα έργα έχουν ως εξής:

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΟ ΤΣΑΓΓΑΡΑΔΑ)», προϋπολογισμού 4.650.000,00 € με ΦΠΑ. Το  έργο αφορά σε βλάβες που εκδηλώθηκαν στον άξονα από Ξουρίχτι μέχρι τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή στον οδικό άξονα Ξουρίχτι – Τσαγκαράδα – Μούρεσι – Μαυρούτσα – Κισσός – Άγιος Δημήτριος. Εκτός των ανωτέρω διακριτών θέσεων προβλέπονται μερικές σποραδικές επεμβάσεις σε τμήματα της Εθνικής Οδού που αφορούν κυρίως σε αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, ανακατασκευή ερεισμάτων, κατασκευή προστατευτικών τοιχίσκων.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  (ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας  & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα Αλμυρού, Πλάτανου, Βρύναινας, Μικροθηβών, Πηγάδι Πτελεού και σε κάποια σποραδικά σημεία της ευρύτερης περιοχής.

– Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ – ΑΝΗΛΙΟ)», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ. Πρόκειται για αποκατάσταση της επαρχιακής οδού στην έξοδο του χωριού Μακρυράχη όπου έχει αποκοπεί κατά  το ήμισυ η οδός λόγο εκδήλωσης κατολίσθησης. Η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει τόσο την εξασφάλιση της ευστάθειας του ανάντη δρόμου, όσο και το πρανούς κατάντη του δρόμου, ώστε να αποφευχθούν αποσπάσεις-καταπτώσεις σε κατώτερο τμήμα. Πέραν του σημείου αυτού, θα γίνουν επεμβάσεις αποκατάστασης του οδοστρώματος και του επιχώματος αυτού σε παρακείμενες τοποθεσίες που έχουν υποστεί βλάβες στο οδικό τμήμα από Μακρυρράχη έως την είσοδο του Ανηλίου.

– Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ –ΚΑΝΑΛΙΩΝ», προϋπολογισμού 880.000,00 €  με ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου Κερασιάς – Κανάλια με Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης  από συρματοκιβώτια (σαραζανέτ) και από σκυρόδεμα για τη συγκράτηση των πρανών, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, αποκατάσταση του οδοστρώματος, καθαρισμός κοιτών ποταμών & ρεμάτων.

– Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 450.000 € με ΦΠΑ για το έργο «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων Δήμων Ζαγοράς Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου». Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων συγκεντρώθηκαν φερτά υλικά στις κοίτες ρεμάτων των Δήμων Ζαγοράς Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου τα οποία μείωσαν την ενεργή υδραυλική διατομή τους. Με τα έργα αυτά πραγματοποιείται καθαρισμός των ρεμάτων, ώστε αφενός να αποκατασταθεί η παροχετευκότητα τους και να αποφευχθούν νέα πλημμυρικά φαινόμενα και αφετέρου να αποκατασταθούν τα διαβρωμένα πρανή ώστε να προστατευτούν οι υπάρχουσες παρακείμενες υποδομές.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Β. Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις Υπηρεσίες μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Κάθε νέο έργο αποτελεί και μια στοχευμένη παρέμβαση για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα δίνουμε λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».

 

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ