Περιφερειακό συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο Βόλο

Περιφερειακό συνέδριο διοργανώνει η Δημοκρατική συμπαράταξη στο Βόλο στις 18 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου με θέμα “Πρόγραμμα Ελλάδα-Ματιά στο μέλλον-Μοντέλο διακυβέρνησης στις Περιφέρειες και στους Δήμους”.

Θα υπάρξουν δύο τραπέζια συζητήσεων:

Α. ”ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Αναπτυξιακές προτεραιότητες για τη Θεσσαλία για την επόμενη προγραμματική περίοδο – Πόλοι ανάπτυξης και έξυπνη εξειδίκευση»

Β. ”ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Ανάπτυξη με ποιούς θεσμούς, ποιά εργαλεία και ποιό ρόλο στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση»

ΠΗΓΗ