Ποσό 250.000 ευρώ καλούνται να επιστρέψουν στο δήμο

Ποσό 249,615 ευρώ θα πρέπει να επιστρέψουν στο δήμο Βόλου ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν στο πλαίσιο δημιουργίας της πλατείας Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου μόνο όσον αφορά τις οικοπεδικές εκτάσεις, καθώς οι τιμές των επικείμενων παρέμειναν. Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίστηκε να διεκδικηθούν τα χρήματα, ενώ το θέμα εγκρίθηκε και από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα στις 29 Ιουλίου του 2005 το Πρωτοδικείο Βόλου είχε καθορίσει την τιμή μονάδος για την αποζημίωση των ιδιοκτητών για την μεν πρώτη περίπτωση το ποσό των 97,970 νευρώ για το οικόπεδο και το ποσό των 418.170 ευρώ για τα επικείμενα. Για τη δεύτερη περίπτωση καταβλήθηκε ποσό 139.080 ευρώ για το οικόπεδο και 301.631 ευρώ για τα επικείμενα.
Το Εφετείο καθόρισε την οριστική τιμή μονάδος, όμως ο δήμος Βόλου προσέφυγε στον Άρειο Πάγο ο οποίος αναίρεσε εν μέρει την εν λόγω απόφαση ως προς τον προσδιορισμό της αξίας των οικοπεδικών εκτάσεων. Στη συνέχεια το Εφετείο Λάρισα ήλθε με την 89/2017 απόφασή του να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωση από την οποία προέκυψε διαφοροποίηση στις τιμές των ιδιοκτησιών των παραπάνω ιδιοκτητών μόνο όσον αφορά τις οικοπεδικές εκτάσεις.
Συνεπώς από τη μία περίπτωση προκύπτει μία διαφορά υπέρ του δήμου Βόλου της τάξης των 113.054,3 ευρώ και από την άλλη περίπτωση ποσό 136.561,20 ευρώ.
Ο δήμος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να του επιστραφούν τα παραπάνω ποσά.

ΠΗΓΗ