Πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ενέκρινε την υλοποίηση του έργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρήγα Φεραίου” και αποφάσισε να προσλάβει δύο άτομα για τη στελέχωσή του. Ειδικότερα έναν Κοινωνικό Λειτουργό και έναν Ψυχολόγο με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος (ήτοι συνολικό διάστημα απασχόλησης: 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, με παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και με δράσεις που θα χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλέπεται για τρία χρόνια.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου επισήμανε μεταξύ άλλων ότι “η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ενισχύουμε τη διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε είδους διάκριση και προωθούμε την απασχόληση με τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Παράλληλα υποστηρίζουμε παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κα8ι γενικότερα κάθε πολίτη και οικογένεια που θα προσέρχεται. Σημαντικό είναι ότι με το Κέντρο Κοινότητας δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ήδη ο Δήμος μας θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο ατόμων για τη στελέχωση του».

ΠΗΓΗ