Πρόσληψη ναυαγοσώστη από το Δήμο Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3 μήνες), ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσώστη, προς κάλυψη των αναγκών της δημοτικής παραλίας «Καραγκιόλ» της Δ.Κ. Αλμυρού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού (Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2422 3 50225) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΗΓΗ