Σε έρευνα αγοράς για παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε σχολεία προχωρά ο Δήμος Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου αποφάσισε στην πρόσφατη συνεδρίασή του να εγκρίνει τη διενέργεια έρευνας αγοράς για παροχή υπηρεσιών φύλαξης μέχρι 20 σχολικών κτιρίων Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2017 – 2018, (για όσα σχολεία επιλέξουν την υπηρεσία αυτή). Η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών φύλαξης είναι μέχρι 15.000 ευρώ.

 Η εν λόγω απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται κλοπές σε σχολικά κτίρια και διευθυντές γυμνασίων και λυκείων σε προφορικές συζητήσεις ζητούν προστασία για τα σχολεία τους.

Επισημαίνεται ότι η φύλαξη πρέπει να περιλαμβάνει τα έξης:

Α)εγκατάσταση και χρήση συστημάτων συναγερμού, την σύνδεση και παρακολούθησή

τους, από κεντρικό σταθμό με έδρα τον Βόλο ( ο κεντρικός σταθμός μπορεί να είναι

ιδιόκτητος ή συνεργαζόμενος).

Το σύστημα συναγερμού πρέπει κατ΄ ελάχιστο να περιέχει:

• Κεντρική μονάδα

• Πληκτρολόγιο

• Μπαταρίες

• 2 εξωτερικές σειρήνες

• 7 ανιχνευτές εσωτερικού χώρου

• 4 μαγνητικές επαφές

• οτιδήποτε πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού.

Β)Παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης με την αποστολή στο φυλασσόμενο χώρο περιπολικού επανδρωμένου με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η ανάδοχος εταιρεία να παρέχει περιπολικά αυτοκίνητα (είτε ιδιόκτητα είτε συνεργαζόμενα).

Γ) Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης να υφίσταται καθημερινά, όλη τη διάρκεια του έτους (365 ημέρες) χωρίς καμιά εξαίρεση, από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή  της επόμενης ημέρας.

Δ) Τυχόν πρόσθετες παροχές θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή αναδόχου.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές 2 4 / 0 7 /201 7 ημέρα Δευτέρα ως και 0 2 /08/2017 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 11.00 πμ. – 13: 00 μ.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Ζάχου – Επτά Πλατανίων (κτίριο Μουρτζούκου) και θα περιλαμβάνουν οικονομικές προσφορές με ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής τιμής των 30 ευρώ ανά μήνα και ανά σχολικό κτίριο.

Το αποτέλεσμα της έρευνας αγοράς θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα τεθεί εκ νέου σε συζήτηση ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με τη σκοπιμότητα της ενέργειας.

ΠΗΓΗ