Σε συναινετικό κλίμα οι δημαιρεσίες στο Δήμο Καρδίτσας

Σε ιδιαίτερα συναινετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν χθες οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, καθώς και την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας. Όσον αφορά το Προεδρείο, νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Ιωαν. Ντελής, Αντιπρόεδρος ο κ. Χαρ. Παπαδημητρίου και Γραμματέας η κ. Μαρ. Αμπαντζή.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι: Ευαγ. Διαμαντή, Απ. Καπράνας, Παν. Μαντζιάρας, Ιωαν. Σβάρνας, Τριαντάφ. Τίκας, Στ. Παπαγεωργίου, Κων. Μιχαλάκης και Βασ. Κρανιάς. Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Κων. Γαλανόπουλος, Βασ. Κουρκούνας, Σωτ. Μπακαλάκου, Λαμ. Τσιούκης και Ηλ. Χατζής.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων. Ξυλομένος.
Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι:Απ. Καπράνας, Αλκ. Κολοκύθα, Σωτ. Μπακαλάκου, Κων. Ψημμένος, Κων. Παπαλός, Ευαγ. Τσιρέπα και Ευαγ. Λέμας.
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Σωτ. Αντωνίου, Ευαγ. Διαμαντή, Τριαντ. Τίκας, Σωτ. Γούλας και Ηλ. Χατζής.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γεωργ. Γούλας.

ΠΗΓΗ