Στην ανακατασκευή της οδού Σέκερη προχωρά ο δήμος Βόλου

Την οδό Σέκερη επιθυμεί να ανακατασκευάσει ο δήμος Βόλου και προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου προϋπολογισμού 55.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – κτίριο «Σπίρερ») και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Οικονομικοί φορείς ήτοι: μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Α1 & άνω για έργα οδοποιίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 887ευρώ, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης έργου είναι 180 ημέρες.

ΠΗΓΗ

Prev Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Γίνε Μικρός Παλαιοντολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου
Next Βόλος: Καταστράφηκε τρακτέρ από πυρκαγιά