Στην Περιφέρεια κατά της Κανονιστικής για Καραμπατζάκη προσέφυγαν οι έξι ανεξάρτητοι.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας προσέφυγαν σήμερα οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου Φωτεινή Κοκκινάκη και Ιάσονας Αποστολάκης κατά της απόφασης 204/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη μονοδρόμηση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη». Στην προσφυγή τους που στηρίζεται και από άλλους τέσσερις ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλου που συμμετέχουν στην δημοτική κίνηση «Όλοι μαζί για το Βόλο», επικαλούνται τους εξής λόγους για να κριθεί παράνομη και ακυρωτέα:

-Ο Κανονιστικές κυκλοφοριακές αποφάσεις όπως αυτή που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο, απαιτούν εγκριμένες σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίας

-Οι μελέτες θα έπρεπε να συνοδεύονται από σχέδια στα οποία αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η απαιτούμενη σήμανση ενώ η Αποκεντρωμένη απαιτεί και σύμφωνη γνώμη των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών

-Η απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη χωρίς να βασίζεται σε κάποια μελέτη με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά σε υπηρεσιακή εισήγηση.

-Δεν υπήρξε διαβούλευση με αρμόδιους φορείς και κατοίκους. Στην ΕΠΖ υπήρξε ριζική διαφωνία του ΤΕΕ ενώ την αντίθεσή της εξέφρασε και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας και οι κάτοικοι που με άρθρα τους και στον τύπο εκφράζουν την αντίθεσή τους.

-Την έλλειψη μελέτης και σχεδιασμού καταγγέλλει και η δημοτική παράταξη «Επιλογή Ευθύνης» και με ανακοινώσεις της αλλά και τοποθετήσεις στο δημοτικό συμβούλιο.

-Την έλλειψη διαβούλευσης συνομολογεί και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σταυρίδης με όσα δήλωσε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας της Ν. Ιωνίας (14/2017). Φαίνεται να ψηφίζει ο σύμβουλος Χρ. Πλαϊνός ο οποίος δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι ποτέ δεν συναίνεσε στο  θέμα αυτό.

-Παραβιάστηκε το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο, καθώς από την ιεράρχηση που κάνει στο οδικό δίκτυο η οδός Καραμπατζάκη δεν ενσωματώνεται ούτε στις αρτηρίες, ούτε στις συλλεκτήριες οδούς, αλλά χαρακτηρίζεται τοπική οδός. Η ίδια πρόβλεψη υφίσταται και στη Μελέτη Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναθεώρηση και επέκταση του ΓΠΣ του Πολεοδομικού συγκροτήματος.

-Εσφαλμένα επικαλέστηκε η δημοτική αρχή την Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη που χρονολογείται από το 1999, καθώς απαιτείται η σύνταξη νέας αλλά τα όσα η παλιά αναφέρει για Ζάχου και Καραμπατζάκη. Η μελέτη αναγνωρίζει και αποδέχεται την υφιστάμενη από τότε κατάσταση της ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Καραμπατζάκη.

-Παραβιάζεται Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποκλείει τις αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχείρισης του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών, βάσει εντοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης, χωρίς υπολογισμό των επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν.

ΠΗΓΗ

Prev ΔΕΥΑΜΒ: Η μόλυνση στο λιμάνι δεν σχετίζεται με λύματα βιολογικού
Next Νέα διάκριση για το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου, της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ σε πανελλήνιο διαγωνισμό