Στη βελτίωση της οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα νέο οδικό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας πρόκειται να υλοποιήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφάλεια τμημάτων του οδικού δικτύου και διευκολύνουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Το οδικό δίκτυο της περιοχής έχει εμφανίσει φθορές οι οποίες χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφαλής των πολιτών και των εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Παράλληλα προβαίνουμε σε πλακοστρώσεις μέσα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μητρόπολης. Με έργα όπως αυτά δημιουργούνται θέσεις εργασίας και πέφτει χρήμα στην τοπική οικονομία».

1. ΘΕΣΗ & ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες αναφέρονται στην συντήρηση με ασφαλτοτάπητα διαφόρων τμημάτων του επαρχιακού οδικού άξονα Καρδίτσας – Μητρόπολης, ενός σημαντικού δρόμου αφού οδηγεί προς την ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, χωρίς απαραίτητα τα τμήματα αυτά να είναι ενιαία (σποραδικά).

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση των οδοστρωμάτων της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης.
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:
– Φρεζάρισμα του τάπητα στα τμήματα του οδικού δικτύου που κρίνεται απαραίτητο
– Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται
– Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου
– Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, κατασκευή και πλακόστρωση πεζοδρομίου στο Δ.Δ. Μητρόπολης.

ΠΗΓΗ