Στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για περιβαλλοντικές παραβάσεις η ΔΕΥΑΜΒ

Απάντηση στα αποτελέσματα αναλύσεων θαλασσινού νερού κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, από τα οποία προκύπτει μικροβιακή επιβάρυνση στο λιμάνι του Βόλου και δημοσιοποιήθηκαν με έγγραφο της αντιπεριφερειάρχη, Δωροθέας Κολυνδρίνη, δίνει μέσω δελτίου τύπου η ΔΕΥΑΜΒ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Υπηρεσίες της αποτελούν συνεπή αρωγό και τίθενται στη διάθεση των Αρμόδιων Αρχών για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΔΕΥΑΜΒ αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια του από 13.04.2017 Δελτίο Τύπου η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει τους πολίτες ότι:

  1. Από την πρώτη στιγμή (03.04.2017) που ενημερωθήκαμε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου για την εμφάνιση της κηλίδας στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένος, αφενός προβήκαμε στη λήψη δειγμάτων από το θαλάσσιο χώρο αφετέρου ξεκινήσαμε με αρμόδια συνεργεία τον έλεγχο του δικτύου ομβρίων.
  2. Για τα αποτελέσματα των αναλύσεων σύμφωνα με τα οποία δεν διαπιστώθηκε επιβάρυνση έμπροσθεν αγωγού υπερχείλισης Κεντρικού Αντλιοστασίου σε αντίθεση με το δείγμα που λήφθηκε πριν την περιοχή του SCRAP, ενημερώθηκαν όλες οι Αρμόδιες Αρχές με το υπ’ αρ. πρωτ. 4930/07.04.2017 έγγραφό μας.
  3. Από τον έλεγχο του δικτύου ομβρίων που ολοκληρώθηκε στις 12/04/2017 αλλά και από τα αποτελέσματα των αναλύσεων (επί των δειγμάτων που ελήφθησαν εντός των αγωγών ομβρίων) δεν προκύπτει πηγή ρύπανσης από τους αγωγούς ομβρίων. Αντιθέτως το δείγμα που λήφθηκε από στάσιμα νερά στην προβλήτα του SCRAP ήταν επιβαρυμένο, όπως φαίνεται από τον πίνακα αναλύσεων
  4. Για τα ως άνω η ΔΕΥΑΜΒ με το υπ’ αρ. πρωτ. 5347/19.04.2017 έγγραφό της ενημέρωσε όλες τις Αρμόδιες Αρχές.
  5. Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου εφαρμόζεται το χωριστικό σύστημα και όχι το παντοροϊκό.

Το δε δίκτυο ακαθάρτων οδηγείται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο και στη συνέχεια προς επεξεργασία στις ΕΕΛ των οποίων η λειτουργία δεν έχει ουδεμία σχέση με την εμφάνιση του φαινομένου.

Για άλλη μια φορά δηλώνουμε ότι οι Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ αποτελούν συνεπή αρωγό και τίθενται στη διάθεση των Αρμόδιων Αρχών για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών παραβάσεων.»

  Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Ε.Ε.Λ.

           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017 & ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

Νο1: Ακάθαρτα νερά πάνω στη προβλήτα του SCRAP

No2: Από αγωγό όμβριων υδάτων της Μεταμορφώσεως.

Νο3:  Από αγωγό όμβριων υδάτων 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α
Νο1 Νο2 Νο3
PH 7,15 7,02 7,14
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οC) 20,3 19,5 19,1
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl)  mg/l 16.330 71 1.350
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  (BOD5 )     mg/l 120 03 01
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ  (COD)       mg/l 260 43,2 11
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ (TSS)   mg/l 32 ΔΙΑΥΓΕΣ ΔΙΑΥΓΕΣ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΛΙΚΟΣ   (Ρολ.)     mg/l 1,0 0,85 0,3
ΑΖΩΤΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ (Ν-ΝΗ3 ) mg/l 18,0 0,35 0,25
ΑΖΩΤΟ ΝΙΤΡΙΚΩΝ  (Ν-ΝΟ3 )      mg/l
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ  (Νολ .)                mg/l
ΧΡΩΜΑ Αν.Καφέ Διάφανο Διάφανο
ΟΣΜΗ Ιδιάζουσα Άοσμο Άοσμο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Νο1: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017
Νο2:ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017
Νο3: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017
 
 

 

 

ΠΗΓΗ

Prev Έκθεση "Bikeart.gr" Βόλος 2017 - ert.gr
Next Δωρεά τροφίμων από τους Εξωτερικούς Φρουρούς του Βόλου