Στο Δήμο Καρδίτσας τμήμα του οικοπέδου πρώην Μύλου Κολέτσου

Στην επέκταση του ελεύθερου χώρου στάθμευσης δίπλα στο ακίνητο του πρώην Μύλου Κολέτσου, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος Καρδίτσας. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος υπέγραψε με τους εκπροσώπους της εταιρείας ΚΤΗΡΙΟ ΑΕ, στην οποία ανήκει το 100% του ακινήτου, το συμβόλαιο, με το οποίο η εταιρεία παραχωρεί δωρεάν για χρήση από το Δήμο Καρδίτσας τμήμα 200 τμ περίπου που γειτνιάζει με τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης.

Η υπογραφή του συμβολαίου έγινε στο πλαίσιο της 681/18-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας “Έγκριση με παρατηρήσεις του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας” με την οποία το ακίνητο του πρώην Μύλου Κολέτσου αποχαρακτηρίστηκε από χώρος Πολιτιστικού Κέντρου- Δημοτικού Θεάτρου, λόγω της οικονομικής αδυναμίας του Δήμου να τον απαλλοτριώσει, με την πρόβλεψη ο παρακείμενος χώρος στάθμευσης να επεκταθεί κατά 200 τ.μ σε βάρος της ιδιοκτησίας για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στάθμευσης. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου, το οποίο έχει πλέον αποδεσμευτεί για κάθε μελλοντική χρήση- αξιοποίηση, συμφώνησε με τη δωρεά και παραχώρηση οικοπεδικής λωρίδας εμβαδού 204,77 τ.μ. και η αποδοχή της δωρεάς προς το Δήμο εγκρίθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θετική συμβολή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είχε το μεσιτικό γραφείο Deal Ακινήτων της Καρδίτσας στο οποίο η ιδιοκτήτρια εταιρεία έχει αναθέσει για μεσιτεία το ακίνητο.

ΠΗΓΗ

Prev Άσκηση διοίκησης… on line στον Δήμο Μουζακίου Καρδίτσας
Next Δωρεάν μαθήματα Αγιογραφίας στην Πορταριά