Στο νόμο περί αυθαιρέτων θα υπαχθούν τα τσαρδάκια στην Αγριά

Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου αποφάσισε να εγκρίνει την υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών της χερσαίας ζώνης λιμένος Βόλου στην περιοχή της Αγριάς στις διατάξεις του νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
Εξουσιοδότησε δε τον Πολιτικό Μηχανικό του ΟΛΒ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής.

Να σημειωθεί ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» να παραταθεί μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2017 με την πάροδο συνολικά 42 μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013»

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Παρωδία εγκαινίων του αντλιοστασίου στα "Αστέρια" Αγριάς
Next Βόλος: Η λειτουργία του Βιολογικού στο επόμενο Δ.Σ. προτείνει αντιπολίτευση