Στο ΣτΕ η μάχη Δήμου Βόλου – Περιβαλλοντικής

Στη σημερινή συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου ενέκρινε την παράσταση του νομικού συμβούλου του Δήμου Βόλου σε δύο υποθέσεις που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ειδικότερα η μία περίπτωση αφορά στην αίτηση ακύρωσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας» κατά απόφασης της ΕΠΑΕ του Δήμου Βόλου το 2011 με την οποία ανεγέρθηκε συγκρότημα στη θέση Μαύρη Λάκκα, πλησίον του οικισμού Αφετών και κατά της οικοδομικής άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου. Η υπηρεσία αρνείται ρητά να ανακαλέσει την οικοδομική άδεια και η πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου θα αντικρούσει την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης.

Στη δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας έκανε δεκτή αίτηση πολίτη στις 20.10.2008 για να ακυρωθούν οικοδομικές άδειες οκτώ διώροφων κατοικιών επιφάνειας 850 τ.μ. σε οικόπεδο 4.373 τ.μ. στον οικισμό Κορώπης για λογαριασμό εταιρίας που είχε εκδοθεί από τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της πρώην ΝΑΜ. Ο εργολάβος άσκηση έφεση κατά της απόφασης στο ΣτΕ που συζητείται στις 8 Φεβρουαρίου 2017 και δόθηκε πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο για να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου.

Τέλος, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης των έργων  «δημιουργία Κέντρου Κοινότητας» στο πρώην Υγειονομικό, προϋπολογισμού 327.000 € και του έργου «μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο». Ο Μ. Πατσιαντάς των «Δρόμων Συνεργασίας» ψήφισε αρνητικά στο τελευταίο θέμα.

ΠΗΓΗ

Prev Γαλλια - Μαγνησία - συνεργασία στον τουρισμό
Next Βόλος: Με τον Πρόξενο της Γαλλίας συναντήθηκε ο Θ. Θεοδώρου