Συνάντηση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ED2VET- Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”, στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, συναντήθηκαν στο Βόλο με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας κ. Αριστοτέλη Μπασδάνη.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET – Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” δημιουργήθηκε για να καταγράψει καλές πρακτικές / μεθοδολογίες συμμετοχής των εργοδοτών στις ενέργειες σχεδιασμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και την ευρύτερη υιοθέτηση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ και αντίστοιχων οργανισμών από την Αγγλία και τη Βουλγαρία στους οποίους ο Πρόεδρος κ. Μπασδάνης παρουσίασε το ρόλο και τις δράσεις του Επιμελητήριου, καθώς και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση προγραμμάτων ΕΕΚ.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ