Σύνοδος προέδρων και κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων του Π.Θ.

Το Σάββατο 7 & την Κυριακή 8 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο, Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα και τις αντίστοιχες διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί από την πολιτεία, όπως πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, άδεια διεξαγωγής έρευνας, επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων, δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.

Στα θέματα που θα απασχολήσουν τη Σύνοδο συμπεριλαμβάνονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων Σπουδών, όπως η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, οι Πρακτικές Ασκήσεις, η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Οι εργασίες της Συνόδου, οι οποίες θα φιλοξενηθούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή το μεσημέρι με διατύπωση των θέσεων και των προτάσεων της Συνόδου.

ΠΗΓΗ