Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ θα πληρώσει το Νοσοκομείο Βόλου σε ενάγοντες

Ο υπουργός Υγείας ενέκρινε ποσό 423.739,59 ευρώ για το Νοσοκομείο Βόλου για να πληρωθούν ενάγοντες σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Ειδικότερα η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψιν την αριθ. 89/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου και την αριθ.134/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, τις αριθ. 23/29.09.2016 και 11/04.05.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου αλλά και τα αριθ. πρωτ.23904/15.11.2016 και 9315/10.05.2017 έγγραφα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου με θέμα «Αίτημα επιχορήγηση για εκτέλεση δικαστικής απόφασης».
Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, για την καταβολή στους ενάγοντες του ποσού που αντιστοιχεί σε εκτέλεση της αριθ. 134/2016 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Εκτέλεση προϋπολογισμού 2017 του Νοσοκομείου

Στο μεταξύ με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου, εγκρίθηκαν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το διάστημα από  Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την παραπάνω περίοδο προϋπολογίσθηκαν 29.200.070,45 ευρώ, ενώ βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 14.433.148,83 ευρώ.
Από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, στα προϋπολογισθέντα το ποσό ανέρχεται σε 9.026.210,26ευρώ, ενώ στα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα το ποσό των 5.681.986,59 ευρώ.

Σε σύνολο τα προϋπολογισθέντα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 38.226.280,71ευρώ, ενώ τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα στο ποσό των 20.115.135,42 ευρώ.
Όσον αφορά στα έξοδα τα προϋπολογισθέντα για την παραπάνω περίοδο ανέρχονται στα 32.747.280,71 ευρώ και τα πληρωθέντα στο ποσό των 16.524.734,90ευρώ. Με αποθεματικό 5.479.000ευρώ, το γενικό σύνολο εξόδων διαμορφώνεται ως εξής: Προϋπολογισθέντα έξοδα 38.226.280,71ευρώ, ενταλματοποιηθέντα έξοδα  1.710.759,54ευρώ, και πληρωθέντα  16.524.734,90ευρώ.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ