Υπουργείο Περιβάλλοντος: Ναι στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Η Πολιτεία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε όλα τα επίπεδα διοίκησης θα φροντίσει ώστε η ΑΓΕΤ να χρησιμοποιεί το RDF ως καύσιμη ύλη με ασφάλεια για τη δημόσια υγεία αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό προκύπτει από τη σημερινή συνάντηση βουλευτών και εκπροσώπων της Ν.Ε. Μαγνησίας και της Εύβοιας με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο. Επιπλέον το αρμόδιο υπουργείο δεσμεύτηκε να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη σύνθεση και τους κανόνες καύσης των αποβλήτων συνολικά, με στόχο τη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ελέγχεται η ποιότητα και η σύσταση του καυσίμου.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας και της Ν.Ε. Μαγνησίας:

Α. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη σύνθεση και τους κανόνες καύσης των αποβλήτων συνολικά, με στόχο τη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα ελέγχεται η ποιότητα και η σύσταση του καυσίμου.

Β. Από 27 Μαρτίου ισχύει η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την συναποτέφρωση αποβλήτων που θεσμοθετεί νέα αυστηρότερα όρια στην εκπομπή ρύπων, αλλά και στους αναγκαίους ελέγχους, κάτι που βελτιώνει κατά πολύ το πλαίσιο που είχε δημιουργήσει η ΑΕΠΟ του 2014.

Γ. Πριν από την έκδοση των τελικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, θα προηγηθούν αυστηροί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ και στον τρόπο λειτουργίας του νέου εξοπλισμού που προβλέπεται

Δ. Εκ του νόμου προκύπτει η υποχρέωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ενεργοποιήσει όλους τους θεσμοθετημένους μηχανισμούς ελέγχου, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Στους μηχανισμούς ελέγχων θα συμμετέχει και το υπουργείο.

Ε. Οι τσιμεντοβιομηχανίες έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τη βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική στα σχέδια και μελέτες που θα υποβάλλουν για τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να αδειοδοτηθούν.

ΣΤ. Η έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατόπιν των αυστηρών ελέγχων που θα προηγηθούν από τον μηχανισμό της, για όλα τα παραπάνω.

Τέλος, οι υπηρεσίες του υπουργείου θα παρακολουθούν στενά όλες τις διαδικασίες και τους ελέγχους που προβλέπονται, όχι μόνο μέχρι την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά και στο επόμενο διάστημα, ώστε να διαπιστώνεται αν η βιομηχανία λειτουργεί εντός του προστατευτικού και νομικού πλαισίου που απορρέει από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών, θα διακοπεί η καύση των συγκεκριμένων δευτερογενών καυσίμων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα παραλειφθεί η λήψη κανενός μέτρου που θα στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προάσπιση της υγείας των κατοίκων.

ΠΗΓΗ

Prev Δενδροφύτευση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
Next Δήμος Βόλου: Εργασίες Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης