Χωρίς μικρόβια, αλλά με αυξημένα χλωριόντα το νερό του Βόλου

Kαμία μικροβιακή επιβάρυνση δεν υπάρχει στο νερό του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν σε δείγματα που λήφθηκαν στο διάστημα από 17/01/2017 έως και 20/01/2017, τα οποία κοινοποίησε σήμερα, η ΔΕΥΑΜΒ.

Μόνο σε ό,τι αφορά την παράμετρο των χλωριούχων διαπιστώθηκε – σχεδόν σε όλα τα δείγματα εξαιρουμένων αυτών του Αγ.Γεωργίου και της Νέας Δημητριάδας – υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των 250 mg/l με τις τιμές να κυμαίνονται από 342 mg/l (Αγ.Κωνσταντίνο) έως 374 (Ν.Παγασές).

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Επιχείρηση, από την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τα χλωριούχα στο πόσιμο νερό που να βασίζεται σε κριτήρια υγεία, αλλά ορίζεται μόνο ενδεικτική παράμετρος των χλωριούχων

Το φαινόμενο – όπως τονίζεται – οφείλεται στη μείωση του πηγαίου νερού που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, αλλά και στο διάστημα αμέσως μετά το πέρας αυτής, και της λειτουργίας γεωτρήσεων προς αναπλήρωση αυτής της ποσότητας που μειώθηκε (του πηγαίου νερού).

Ήδη – επισημαίνει η ΔΕΥΑΜΒ – παρατηρείται αύξηση της ποσότητας του πηγαίου νερού, που θα έχει σταδιακά θετική επίδραση στην πτώση της τιμής των χλωριούχων στα επιθυμητά επίπεδα κάτω των 250mg/l.

Για τα αποτελέσματα έχει ενημερωθεί η Δ/νση Υγείας ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και για τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα υπάρχει άμεση ενημέρωση τόσο της Δ/νσης Υγείας όσο και του κοινού.

ΠΗΓΗ